torsjö live vers2

Fem år sedan sist: Medborgare ska betygsätta kommunen

Fem år sedan sist: Medborgare ska betygsätta kommunen

Det är hela fem år sedan Hässleholms kommun deltog i SCB:s årliga medborgarundersökning. Då var förtroendet i botten. Men nu är det dags igen. 1 200 kommuninvåare från 18 år och uppåt ska få tycka till om kommunens verksamheter, möjligheterna till inflytande och påverkan och förtroendet för tjänstemän och politiker.

Från den 24 augusti kommer breven från Statistiska centralbyrån att skickas ut till slumpvis utvalda invånare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Henrik Andersson

– Det är värdefullt för oss förtroendevalda att få veta vad invånarna tycker, och det ger oss en bättre möjlighet att göra rätt prioriteringar för att utveckla servicen i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) i en kommentar på kommunens hemsida.

Resultatet kommer att presenteras på hemsidan i december. Undersökningen redovisas också på SCB:s hemsida och jämförelser kan göras med andra kommuner.

I år har medborgarundersökningen fått en ny form med nya frågor och ny redovisningsmetod. Därför blir resultatet inte helt jämförbart med tidigare års undersökningar.

Hösten 2016 var resultaten för Hässleholms kommun ungefär lika dåliga som 2014 då placeringen blev näst sämst i landet. När det gällde kontakt, påverkan och förtroende var nivån till och med sämre 2016 än 2014, för kontakten med kommunen betydligt sämre. Hela 31 procent av de svarande ville avråda från en flytt till kommunen. Kommunen lovade sedan att lyssna mer på medborgarna och förbättra tillgängligheten.

2014 utmärkte sig kommunen genom flera uppmärksammade skandaler som följdes av att undertecknad blev av med jobbet som granskande journalist på Norra Skåne efter att kommunalråden tröttnat på avslöjandena och klagat hos tidningsledningen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se