Gruppen-3a-328x120

100 år med kvinnlig rösträtt firas

100 år med kvinnlig rösträtt firas

1921 införde Sverige allmän och lika rösträtt när kvinnor för första gången fick rösta. Foto: SCB

I år är det 100 år sedan svenska kvinnor fick rösträtt. Det räknas som demokratins genombrott och firas runt om i landet. Biblioteken i Hässleholms kommun visar “Ja, må den leva”, en affischutställning från riksdagen. Kommunstyrelsens ordförande Douglas Roth (M) inviger utställningen på stadsbiblioteket på lördag klockan 11 då också en nytryckt bok om Hässleholmskvinnors kamp för rösträtt presenteras och det första av fyra föredrag hålls.

Boken Hässleholmskvinnor i kampen för rösträtt porträtterar flera kvinnor från Hässleholmstrakten, bland andra Nelly Thüring, uppvuxen i Mala och en av de fem första kvinnorna i riksdagen. Maria Schalin, medlem i Frisinnade kvinnor, propagerade för kvinnors rösträtt i Vittsjö och Anna Jönsson var Hässleholms socialdemokratiska kvinnoklubbs första ordförande. Hässleholms förening för kvinnans politiska rösträtt presenteras också i boken tillsammans med bakgrunder om den bredare rösträttsrörelsen och Hässleholms historia.

Boken är framtagen av en forskarcirkel vid Lokalhistoriska arikivet i Hässleholm. Författare är Malin Arvidsson, Per Carlsson, Olavi Olsson, Christer Carlsson och Christine Östling.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Under utställningstiden hålls fyra föredrag på stadsbiblioteket, alla på lördagar klockan 11. Nu på lördag, den 4 september, medverkar fyra av författarna bakom Hässleholmskvinnor i kampen för rösträtt. Det är Malin Arvidsson, historiker, forskare och lärare, Christer Carlsson, socionom och aktiv inom politik och föreningsliv i Hässleholm, Per Carlsson, styrelseledamot i Lokalhistoriska arkivet, civilekonom och tidigare företagsledare, och Olavi Olsson, pensionerad officer med stort intresse för lokal historia och folkbildning.

Den 11 september föreläser Per Carlsson om Hässleholm vid tiden för rösträttskampen. Den 18 september talar Olavi Olsson och Christer Carlsson om Hässleholms socialdemokratiska kvinnoklubb som bildades 1919 och om Anna Jönsson. Den 25 september berättar Per Carlsson och Malin Arvidsson om hur man kan använda nationellt och lokalt källmaterial för att fortsätta fördjupa sig i rösträttens historia, med Föreningen för Kvinnans politiska rösträtt i Hässleholm som exempel.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se