torsjö live vers2

Ingrid gjorde ett val

Ingrid gjorde ett val

INSÄNDARE. NSD (Norrländska Socialdemokraten) låter meddela att Ingrid Vesterlund (C) har avslutat sitt uppdrag som kommunalfullmäktigeledamot i Luleå.
Hon tvingades av sitt parti (C) att avgå för att hon ifrågasatte ”journalisternas sätt” att beskriva IPCC:s klimatrapporter.
Detta får tydligen ingen göra om man är med i Centern. Än mindre att ta del av alternativa media och således söka kunskapskällor på mer än ”ett” håll.
Det var lika bra det, tyckte Ingrid och avgick.
Måhända är det på sin plats att nämna något om detta omtalade IPCC och till vilket det ofta refereras.
IPCC-Intergovernmental Panel of Climate Change- är FN:s mellanstatliga klimatpanel som ”sammanställer” det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring ”begreppet” klimatförändringar.
Nyligen har skådats ännu en rapport ”Den naturvetenskapliga grunden” Climate Change 2021: The Physical Science Basis är en ”omfattande sammanställning” av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatsystemet, klimatmodeller och ”scenarier”.
Rapporten är ”en del” av IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering, AR6.
Nå nu måste vi gräsrötter fråga oss vem eller vilka bland våra politiker, journalister och s.k. experter som har läst en bråkdel av IPCC:s ständigt återkommande rapporter nu omfattande åtskilliga 1000:tals sidor.
Sannolikt ingen. Det förefaller däremot vara så att brottstycken av passande alarmistisk natur har valts. Detta av diverse mer eller mindre tveksamma skäl eller för stärka den av klimathysteri präglade egna agendan.
Undertecknad tillsammans med många gräsrötter i vårt land tillåter oss att ha en mer balanserad syn på det så kallade klimathotet. Den klimathysteri vi sett utbreda sig i den politiska korrekthetens tecknen är det många som på goda grunder ställer sig frågande till.
Framför allt stöder vi i demokratins namn Ingrids och andras självklara rätt att ifrågasätta journalisters och andras sätt att beskriva IPCC:s klimatrapporter eller annat vad det nu vara månde.
Till sist Bertrand Russel: ”Efter uppfinningen av radion och televisionen har det blivit än viktigare att utöva den eviga vaksamhet utan vilken friheten i allmänhet börjar tyna bort”.


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se