torsjö live

Låt Pingstkyrkans Second Hand vara kvar i centrum

Låt Pingstkyrkans Second Hand vara kvar i centrum

INSÄNDARE. Angående Pingstkyrkans flytt av verksamhet. Att ni har behov av större lokaler är vi nog alla medvetna om vi som regelbundet besöker er, men det förbryllar många av oss att det faktiskt står tomma lokaler till förfogande precis i er närhet. Har ni hört er för om Tony Lees sedan länge tomma lokaler som inte är speciellt små?
Som anställd inom äldreomsorgen måste jag upplysa dig om hur er avsikt att flytta verksamheten så pass långt utanför centrum väcker stor bestörtning hos alla de äldre som lever just för att träffas i ert café i veckorna för socialt samkväm och sedan eventuellt även kunna göra små fynd. Saker som förgyller deras tillvaro men som de annars inte kunnat unna sig. Det är dit de kan ta sig helt på egen hand, t o m med rullator, och det är just denna mötesplats som är så centralt belägen som utgör så mångas enda tröst och ljus i mörkret då sjukdom och ensamhet plågar dem. Den funktion ni fyller som mötesplats ska du komma ihåg betyder mer än ord för många människor.

När de nu ser detta deras enda hopp ryckas ifrån dem tappas livsviljan hos dem helt. Ingen ljusning finns längre i horisonten för dem. Hopplösheten leder till apati och betydligt sämre livskraft om inte än värre.Det är en centralt belägen plats med även fördelaktiga priser i caféet som alla de pensionärer som saknar medel ändock kan tillgodogöra sig. Det är den enda platsen de har råd att gå till med dagens rådande så höga priser. Inte en enda av dem kommer att kunna ta sig till platsen utanför staden dit ni avser flytta. De saknar alla bil och buss kan många ej åka p g a hälsoskäl. Gå och cykla säger sig självt är uteslutet. De kommer att utestängas helt med andra ord från att både kunna unna sig en fika och inte minst träffa och samtala med andra människor. Med deras små medel betyder era priser att de även kan unna sig en och annan sak som de rent av kan ta med sig hem p g a deras bostads närhet till er. Det går inte att uppskatta i pengar hur stor betydelse er verksamhet har för dem främst p g a det centrala läget och era rimliga priser. Deras enda ljuspunkt i livet såväl som deras enda lilla frihet det innebär att kunna ta sig till er i och med ert centrala läge rycks ifrån dem. Detta kommer med all säkerhet få förödande konsekvenser. Likaså en stor del av de flyktingar vi tagit emot som även de saknar medel och bil kommer att mista möjligheten att träffa andra och kunna unna sig något vilket är även deras ljus i mörkret.

Att ens överväga att flytta en sådan verksamhet som ni bedriver till långt utanför staden är fullständigt förkastligt. Så mångas liv blir så enormt negativt påverkade, för en del innebär det t o m en katastrof. Det är en social verksamhet av mycket stor betydelse ni bedriver och det bör i högsta grad beaktas. Långt ifrån alla har släktingar i närheten som kan ställa upp med transport. Dagtid yrkesarbetar dessa. En verksamhet av så stor social betydelse som er bör otvivelaktigt nödvändigt vara placerad centralt. Det är inte enbart saker utan framförallt människor er verksamhet handlar om. Att värna om alla dessa och göra en ovärderlig insats för alla dem bör komma i allra första hand och beaktas då ni överväger en flytt. Det måste finnas andra alternativ och det gör det. Man kan idag, med samhällets alla nyfattiga bl a beroende på arbetslöshet, inte ta för givet att alla har råd att ha bil. Det är inte verklighetsförankrat att ta det för självklart. Tillräckligt många verksamheter såsom inte minst matvaruhandel är utlokaliserade vilket utgör ett stort problem för många. Innerstaden saknar helt liv numera. Tänk om innan ni tillfogar så många svaga utan egen röst ett så förödande slag!

Vik sjuksköt Gina Folkesson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se