torsjö live vers2

Oljeförening i Finjasjöns vatten när fisken dog

Oljeförening i Finjasjöns vatten när fisken dog

När fiskaren Mats Bengtsson skulle ta upp näten i Sjörrödsviken hittade han 30 kilo död fisk. Nu står det klart att det fanns en oljeförorening i vattnet vid tillfället, dock i låg koncentration. Foto: Linus Jepsson

När fiskaren Mats Bengtsson hittade 30 kilo död fisk i näten i Finjasjön för några veckor sedan fanns ämnet heptadekan, som bland annat ingår i oljeprodukter, i vattnet. Det visar analysen av ett vattenprov från tillfället.

Algblomningarna i Finjasjön har varit ovanligt kraftiga och långvariga i sommar, bilden tagen mellan Maglekärrsbäcken och Sjörröd den 2 september. Foto: Linus Jepsson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Mats Bengtsson gjorde den makabra upptäckten den 7 augusti, under sitt arbete med reduktionsfisket som ska motverka algblomningarna i Finjasjön. Näten med den döda fisken låg i Sjörrödsviken där vattnet var tjockt av alger. Mats Bengtsson berättade också att det luktade ovanligt starkt från vattnet.

Några dagar senare gjordes mätningar av konsultföretaget Calluna AB, som sköter provtagningen i Finjasjön på kommunens uppdrag. Syrgashalten var då bra och bekräftade inte den första teorin, att fisken dött av syrebrist. Istället menade Therese Olsson på Calluna att fisken kunde ha dött av något annat. Till exempel kunde den ha kvävts av den kraftiga algblomningen. Dock kunde det inte uteslutas att syrgashalten var lägre när fisken dog eftersom det gått några dagar och förhållandena i Finjasjön kan variera snabbt. Toxiner från algerna eller ett lokalt utsläpp av något slag kunde inte heller uteslutas.

Provsvaret skulle kunna ge stöd åt att ett utsläpp skett. Men koncentrationerna var låga, enligt laboratoriets analysrapport ej överstigande 10 mikrogram per liter. Laboratoriet meddelade först att det skulle bli svårt att detektera vattenprovet eftersom volymen egentligen var för liten. Men sedan beslöt man att göra ett försök. Bland annat skulle eventuell förekomst av olika halvflyktiga ämnen undersökas. När provsvaret nu kommit står det klart att det enda ämne av detta slag som detekterats var heptadekan.

Therese Olsson skriver till miljökontoret: “Vad det var som luktade och vad som orsakade fiskdöden är alltså fortfarande oklart och inget som fångades med detta vattenprov”.

Heptadekan är dock ett mycket giftigt ämne, en så kallad alkan som finns bland annat i bensin, diesel, flygbränsle och asfalt och används för att separera olika oljeprodukter.

– Nu är jag inte någon expert, men det är en typ av oljeförening. Den ska inte vara i sjön, säger Carina Westerlund, tillsynschef på miljökontoret.

Frågan är var ämnet kommer ifrån.

– Det är naturligtvis mycket dagvatten som går ut i sjön. Det var låga koncentrationer, men där är ju mycket vattenmassa också. Och så ska man träffa rätt precis när man tar provet, säger Carina Westerlund.

Rapporter om oljeutsläpp kommer då och då. Miljökontoret har varit på plats vid något tillfälle, men misstankarna har inte utretts.

Den 16 augusti syntes oljeskimmer på det inkommande vattnet till dagvattendammarna. Foto: Linus Jepsson
Den 15 juli noterades en oljehinna på vattenytan i Sjörrödsviken i Finjasjön. Foto: Linus Jepsson

Linus Jepsson som bor vid sjön har vid två tillfällen i sommar fotograferat och filmat en oljehinna på vattenytan i dagvattendammarna och i Finjasjön.

Fiskdöd drabbade både Sjörrödsviken och Björkvikens badplats även tidigare i sommar. Enligt kommunen var då syrebrist den troliga orsaken.

Carina Westerlund konstaterar att algblomningarna i Finjasjön varit värre än vanligt i år, men vill inte spekulera i orsaken till det.

– Det får de ta i forskningsgruppen som ska titta över det långsiktiga, säger hon.

Carina Westerlund och miljöchef Torbjörn Håkansson har diskuterat vattenanalysen och kommit fram till att miljökontoret inte kan gå vidare i att utreda orsaken till fiskdöden. Däremot skickas förekomsten av heptadekan vidare till forskningsprojektet som leds från länsstyrelsen.

– Man får ha all kunskap i det projektet, tänker jag, säger Carina Westerlund.

Projektet börjar gå mot sitt slut och en rapport skulle ha presenterats i höst. Nu diskuteras en förlängning, men inga beslut är tagna ännu.

Berit Önell

Läs mer:

2021-07-24 Utbredd syrebrist – Extra personal tar bort död fisk

2021-08-12 Fick 30 kilo död fisk i näten i Finjasjön

2021-08-16 Kraftig algblomning kan ha kvävt fisken

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se