Gruppen-3a-328x120

Wallentheim vräker ur sig beskyllningar

Wallentheim vräker ur sig beskyllningar

INSÄNDARE. När argumenten tryter angriper Anders Wallentheim i stället fegt budbäraren, i detta fall undertecknad. Hans beskyllningar och anklagelser saknar inte bara grund utan tyder på dåligt omdöme. Jag kommer inte att nedlåta mig till att svara på hans nivå. Kan dock konstatera att han erkänner att det privata vårdföretag där han själv är anställd präglas av kvalitet, kompetens, bra grundbemanning och endast fast anställd personal. Varför då så negativ till LOV och privata alternativ?

Folkets väl är såklart en nagel i ögat på socialdemokraten Anders Wallentheim. Folkets väl tillhör inte det politiska etablissemanget. Folkets väl har inga yrkespolitiker som försörjer sig på politiken utan vi utgörs av medborgare som verkar innanför kommunhusets och kommunstyrelsens annars låsta dörrar. Folkets väl ser som sin uppgift att offentliggöra de styrandes misshushållning och inkompetens. Vi utgår från verkligheten och har en politik som bygger på sunt förnuft och en budget med god ekonomisk hushållning, utan ständig lånekarusell och socialdemokraternas så omhuldade skattehöjningar.

Det svider så klart att vi offentliggör att ”kejsaren är naken”. Fler och fler av våra medborgare och skattebetalare börjar få upp ögonen för att Folkets väl har rätt. Ett exempel på detta är att Folkets väl fördubblade sina mandat i förra valet. Som enda parti motsatte vi oss kommunal fiberutbyggnad som påstods kosta 45 miljoner men nu är uppe i 700 miljoner. Till och med kommunstyrelsens ordförande har i media medgett att detta är ett stort misslyckande. Folkets väl var också emot köpet av ”Magasinet” (12 miljoner) som nu är en tom parkeringsyta. Vi har också sagt tydligt nej till köp av gamla Postterminalen och att öppna Sösdala simhall som Anders Wallentheim och socialdemokraterna, tillsammans med stödpartiet SD, vill lägga sammanlagt 60 miljoner på.

Som enda parti förordar Folkets väl att det byggs en rejäl 50 meters bassäng i Hässleholm istället för att hålla liv i undermåliga 50 år gamla badhus. Folkets väl har, som enda parti, vågat gå till val på att det ska vara disciplin, ordning och reda i skolan. Folkets väl har förordat utbyggnad av befintlig stambana istället för fantasiprojektet höghastighetsjärnväg (320 km/tim). Vi hoppas att ni läsare går in på kommunens hemsida där debatterna i kommunfullmäktige går att se även nu i efterhand. Det är alltid bra att gå till källan för där finner ni sanningen om vad som utspelar sig i kommunen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Björn Widmark, Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se