torsjö live vers2

Köp av Björksäters äldreboende överklagat

Köp av Björksäters äldreboende överklagat

Nu överklagas köpet av äldreboendet som Attendo ville lämna innan det öppnat. Foto: Berit Önell

Kommunen betalar överpris för äldreboendet på Björksäter, vilket strider mot kommunallagen. Det anser en kommuninvånare som därför överklagat fullmäktiges beslut att köpa fastigheten för en köpeskilling på 220 miljoner kronor. Därmed kan kommunens tillträde till fastigheten dröja, liksom flytten av dementa från Ekegården.

Överklagandet är en så kallad laglighetsprövning, vilket innebär att enbart beslutets laglighet bedöms av domstolen, inte dess lämplighet. Den som klagar behöver då inte vara direkt berörd av beslutet utan det räcker att vara kommuninvånare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Den klagande menar att köpet strider mot kommunallagens paragraf om att kommuner inte får ge individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare om det inte finns synnerliga skäl.

I fallet har kommunen beställt två värderingar av fastigheten. Enligt dessa var den värd 175 respektive 180 miljoner kronor. Köpeskillingen ligger därmed minst 40 miljoner kronor över värderingarna.

– Alltså är köpeskillingen cirka en fjärdedel högre än ett genomsnitt av värderingarna, skriver den klagande.

Överklagandet tar också upp kommunens beslut i mars att köpa den tidigare postterminalen, fastigheten Brännmästaren 7, till dubbla priset jämfört med värderingarna. Den klagande menar i ljuset av det att kommunen medvetet verkar köpa fastigheter till överpris.

Beslutet om Brännmästaren överklagades av sju personer och är ännu inte avgjort. Förvaltningsrätten i Malmö får nu ta ställning även till köpet av fastigheten Björksäter 4. Köpeavtalet gäller inte förrän kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Rättsprocessen kan därmed påverka flytten av dementa personer från Ekegården som sagts upp och ska avvecklas successivt fram till den 30 juni nästa år.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se