Gruppen-3a-328x120

Restriktioner lyfts i strid med kriterier för smittspridning

Restriktioner lyfts i strid med kriterier för smittspridning

Publiktaket för bland annat kulturarrangemang försvinner den 29 september, bild från Europaforum i Hässleholm kulturhus 2019. Foto: Urban Önell

Inga publiktak för kultur- och idrottssarrangemang, inga krav på avstånd mellan borden inomhus på serveringsställen och ingen uppmaning att arbeta hemifrån. Den 29 september upphör de flesta av de svenska restriktionerna mot covid-19, vilket gläder många, men det sker trots att smittspridningen är betydligt högre än vad regeringen tidigare beslutat ska krävas. Flera experter inom smittskydd anser att lättnaderna kommer för tidigt och befarar att en ny topp väntar i höst.

Regeringen beslöt i maj i samråd med Folkhälsomyndigheten om avveckling av restriktionerna, enligt en plan i flera steg. För att genomföra steg fyra, som regeringen aviserade på tisdagen, skulle enligt regeringspromemorian smittspridningen ha varit stabilt nedåtgående i minst två veckor och 14-dagars incidens vara under 50 fall per 100 000 invånare. Antalet patienter i intensivvård ska vara färre än 25 i hela landet. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik var incidensen i landet 127 under vecka 34 och smittspridningen fortsätter att öka, om än i långsam takt. Totala antalet patienter i intensivvård rapporteras inte nationellt, men under vecka 34 tillkom 32 intensivvårdade patienter, en ökning från de närmast föregående tre veckorna då medeltalet var 21 nya fall per vecka.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Däremot uppfylls sedan en tid kravet på en vaccintäckning med minst en dos på 70 procent i befolkningen över 18 år. Det var också socialminister Lena Hallengrens motivering till beslutet att släppa på restriktionerna trots ökande smittspridning. Idag är siffran 81 procent i befolkningen från 16 år.

Socialminister Lena Hallengren berättade vid en direktsänd presskonferens på tisdagen om beslutet att ta bort restriktionerna den 29 september.

Men bland experter finns en oro för ytterligare ökad smittspridning efter den 29 september. Till SVT säger flera att de anser att barn över tolv år bör vaccineras innan restriktionerna lättas.

Även Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson säger till SVT att han väntar sig att trycket på sjukhusen kommer att öka. Men han bedömer att det tack vare vaccineringen inte blir till så höga nivåer att vården inte klarar av det.

I Skåne har antalet smittade ökat stadigt ända sedan vecka 27 och incidensen vecka 34 var 138. Antalet inlagda på sjukhus i Skåne var på tisdagen 39, varav åtta i intensivvård.

Vid Region Skånes presskonferens på onsdagen meddelade smittskyddsläkare Eva Melander att incidensen i Skåne nu ligger på 154 per 100 000 invånare.

– Det är relativt sett lågt ur ett internationellt perspektiv, sa hon utan att nämna att det är mer än tre gånger högre än regeringens tidigare kriterier.

Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander berättade vid onsdagens presskonferens att incidensen i Skåne nu är 154 nya fall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna. Det är tre gånger så många som regeringens kriterier för att upphäva restriktionerna.

Regiondirektör Alf Jönsson beskrev beslutet att häva restriktionerna som “glädjande besked”, men sa också att pandemin kommer att fortsätta bland ovaccinerade. Han uppmanade därför alla som ännu inte vaccinerat sig att se till att det blir av.

– Det är bara vaccin som kan förhindra svår sjukdom och död, sa han.

Eva Melander instämde i det och förklarade att majoriteten av de patienter som är inlagda på sjukhus med covid-19 är ovaccinerade. Men betonade också att den som får covidliknande symptom ska testa sig även om man är vaccinerad. Hon var inte heller lika tydligt positiv till regeringens beslut.

– Det betyder inte att allt är som vanligt. Vi kommer att fortsätta med bred provtagning, smittspårning, följa läget i vården och ha koll på vaccintäckningen, förklarade hon.

Hon fick en direkt fråga från en journalist angående om det var ett bra beslut att lätta på restriktionerna just nu.

– Det är en svår fråga att svara på, det vet vi inte förrän efteråt, sa hon.

Budskapet om att hålla avstånd har synts nästan överallt under pandemin, här på badstranden vid Bälingesjön. Även efter den 29 september gäller denna rekommendation, liksom att stanna hemma vid symptom och tvätta händerna noga. Foto: Urban Önell

Hon svarade inte på en fråga angående om vaccinerade ska undvika att träffa ovaccinerade. Anledningen till frågan var att Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi och ofta anlitad som pandemiexpert, i P4:s Kvällspasset på tisdagskvällen varnade för att särskilt äldre personer kan bli smittade trots att de är vaccinerade.

– Jag avböjer att kommentera, det är alldeles för luddigt för att svara på, sa Eva Melander.

De senaste veckorna har smittspridningen främst ökat i åldersgruppen 10 till 19 år.

– Det är en rejäl ökning av antalet fall i åldrarna 10 till 19 år och det är fler i den yngre halvan av den åldersgruppen. Vi har väldigt få fall i åldrarna 60 år och uppåt, sa Eva Melander.

Inga siffror på kommunnivå för vecka 35 kan presenteras på grund av ett serverbyte på Folkhälsomyndighetens databas SmiNet.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se