torsjö live vers2

Advokat avfärdar skäl att lösa in bostäder vid reningsverket

Bostäderna närmast reningsverket ligger mer än 200 meter från närmaste aerosolbildande processer. Därför finns ingen risk med att bo där och fastigheterna kan planläggas som just bostäder. Det skriver Linus Jepssons och Jan Tillgrens advokat i ett yttrande till samrådet om detaljplan för reningsverket i Hässleholm. Skyddsavstånden kring reningsverket och cykelvägen i Sjörröd är de […]

Nya fakta när miljökonsult yttrar sig om skyddsavstånd

Fakta om skyddsavstånd och nya lokala vinddata ingår i Anders Åkessons omfattande skrivelse om förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm. Hans yttrande är ett av 13 som kommit in till kommunen när tiden för samrådet gick ut på söndagen. Anders Åkesson har varit miljöchef på Hässleholm Miljö AB och anlitas fortfarande som konsult i […]

Second Hand-butik som engagerar

INSÄNDARE. Pingstkyrkans Secondhandbutik är inne på det tolfte året i den nuvarande lokalen på Finjagatan. Verksamheten har haft en bra utveckling på flera sätt, bland annat har vårt café blivit en mötesplats för många vilket även Gina Folkesson ger uttryck för. Försäljningen i butiken går bra och det är främst tack vare att många människor […]