torsjö live

Second Hand-butik som engagerar

Second Hand-butik som engagerar

INSÄNDARE. Pingstkyrkans Secondhandbutik är inne på det tolfte året i den nuvarande lokalen på Finjagatan. Verksamheten har haft en bra utveckling på flera sätt, bland annat har vårt café blivit en mötesplats för många vilket även Gina Folkesson ger uttryck för.

Försäljningen i butiken går bra och det är främst tack vare att många människor skänker saker som andra har nytta av och vill betala för då vårt överskott går till hjälp för människor i utsatta situationer. Detta är den huvudsakliga anledningen till att vi startade denna verksamhet. Under åren som har gått har Second Hand handeln även fått en viktigare roll i ett sundare miljötänk. Ett större miljöengagemang bland den yngre generationen är en utav anledningarna till att verksamheten växer.

Det behövs en arbetsinsats för att varorna som skänks ska komma ut i butiken i så bra skick som möjligt. De som arbetar med beredning har på senare tid blivit fler och varken berednings- eller personalutrymmen är längre funktionella. Om inte kommunen varit tillmötesgående och hyrt ut delar av grannfastigheten, som tidigare ägdes av Toni Lee, hade lagersituationen tvingat oss till förändringar redan för ett par år sedan. När en butikslokal på det framväxande handelsområdet utmed Stobyvägen och Industrigatan blev ledig såg vi möjligheterna att genom att flytta vår verksamhet dit göra stora förbättringar för både kunder och personal.

Vi känner att både kunder, volontärer och personal är starkt engagerade i vår verksamhet. Det är med en stark tro på att vi ska kunna hjälpa ännu fler i utsatta situationer som vi nu flyttar vår verksamhet.

Göran Andersson
Ordf. Pingstförsamlingen Hässleholm

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se