torsjö live vers2

Han vill också ha kvar cykelvägen

Han vill också ha kvar cykelvägen

– Vi vill också att cykelbanan ska kvarstå, säger Tomas Moberg som köpte den stora fastigheten vid Sjöstugevägen i Sjörröd för ett par år sedan tillsammans med hustrun Gaby.

Han dementerar uppgifterna om att de skulle ha för avsikt att bygga villor och få utfart mot cykelbanan.

– Vi har köpt tomten just för att vi inte vill ha byggnation där, säger han.

Tomas Moberg, som äger den stora fastigheten vid Sjöstugevägen i Sjörröd, instämmer i att cykelvägen inte bör bli gata med biltrafik.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Paret har nu skriftligen motsatt sig att gång- och cykelvägen blir gata. I ett yttrande i kommunens samråd om detaljplanen för reningsverket i Hässleholm uttrycker de, liksom barnfamiljerna på Spiggvägen, oro för ökad biltrafik.

I Frilagts tidigare artikel om cykelvägen var boende bekymrade för att förändringen öppnar för både genomfartstrafik och bostadsbyggnation. Kommunen har inte heller lämnat någon rimlig förklaring till varför gång- och cykelvägen mellan Spiggvägen och Sjöstugevägen ska bli gata.

I sitt yttrande påtalar Mobergs att gång- och cykelvägen funnits där i minst 40 år och idag används flitigt av cyklister, men framförallt av gående såsom äldre och barnfamiljer med barnvagnar.

– Öppnas cykelbanan upp för biltrafik kommer detta att vara förödande för de som idag utnyttjar cykelbanan, skriver de.

De är inte bara oroliga för ökad biltrafik utan även för buskörning med höga hastigheter som följd.

– Jag vet inte varför kommunen vill att det ska bli gata, säger Tomas Moberg.

Yttrandet är uppdelat på två och den andra delen handlar om statusen på Mobergs fastighet vid Sjöstugevägen. Den är idag planlagd för “folkparksändamål”, vilket enligt planförslaget ska bestå. I detta ingår bland annat en dansbana. Flera kringliggande fastigheter, som ägs av kommunen, föreslås dock ändras till “natur”.

– Vi tycker att påverkansgraden på vår fastighet är stor, skriver Mobergs.

De vill därför att ägarna till de fastigheter som ska bli natur – det vill säga kommunen – ska kontakta dem “för diskussion om resten av dansbanans sträckning som blir kvar på vår fastighet”.

– Jag vill veta vad jag kan göra med tomten i framtiden. Kan det bli odling? En dansbana? Eller vad får vi göra? Vi vill träffa företrädare för kommunen och fråga vad som gäller.

Han förstår att de som fastighetsägare själva får ansöka om planändring om kommunen inte föreslår någon förändring. Eftersom det redan finns en bostad på fastigheten borde den egentligen vara planlagd för bostäder. Att den har annat användningsområde i nuvarande detaljplan skulle kunna ställa till problem. Men ingen förändring är alltså föreslagen i den nu aktuella detaljplanen som främst gäller reningsverket och dess närmaste omgivningar och bara berör enstaka angränsande fastigheter i Sjörröd.

– Jag vill fråga dem på kommunen vad de vill. Vill de ha natur här också?

Berit Önell

Läs mer:

2021-09-09 Cykelvägen föreslås bli gata – utan dialog med boende

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se