torsjö live

Olagliga beslut att äldre i Tyringe inte skulle få sjukhusvård

Olagliga beslut att äldre i Tyringe inte skulle få sjukhusvård

Ingen sjukhusvård, blev det hemliga beslutet för många äldre i Skåne under våren 2020 när pandemin slog till. Det gällde inte bara vid covid-19 utan också vid exempelvis stroke eller hjärtinfarkt. Foto: Berit Önell

När Region Skåne granskade 18 vårdcentraler visade sig alla ha fattat olagliga beslut om att äldre inte skulle få sjukvård under pandemin – i många fall utan att patienter och anhöriga fick information. Det skriver HD och Sydsvenskan. Vårdcentralerna tvingas nu betala tillbaka miljoner till Region Skåne. En av vårdcentralerna är Åparken i Tyringe som ska återbetala 174 000 kronor för att 58 patienter fått felaktiga beslut.

Men enligt Norra Skåne ser Åparkens verksamhetschef Åsa Erlandsson inte särskilt allvarligt på händelsen.

HD och Sydsvenskan avslöjade i december 2020 att vårdcentralen Sundets läkargrupp i Bjärred, som ägs av den privata vårdkoncernen Praktikertjänst, skrev hemliga beslut som stängde ute äldre från sjukhusvård på grund av pandemin. Men det gällde inte enbart vid covid-19. De skulle inte heller få hjärt-lungräddning, intensivvård eller respiratorvård och “vid stroke/hjärtlarm ingen sjukhusvistelse”. Enbart palliativ vård i hemmet, det vill säga en dödsdom. Besluten påstods ha fattats vid så kallade sip-möten (samordnad individuell plan) där de äldre eller anhöriga ska vara med, men de var inte informerade. 180 personer ska ha drabbats bara på denna vårdcentral.

Verksamhetschefen försvarade sig med att det fanns risk att sjukvården skulle bli överbelastad när pandemin kom och att det inte fanns tid att kontakta alla patienter. I bakgrunden fanns dock också att Region Skåne uppmanat sina vårdcentraler att gå igenom om det fanns patienter på äldreboenden eller med hemsjukvård som borde ha ett uppdaderat beslut om så kallade behandlingsbegränsningar. Det skulle ske “skyndsamt”, men “naturligtvis i samverkan med ansvarig läkare och närstående”. HD och Sydsvenskans granskning visade dessutom att högt uppsatta tjänstemän kände till de olagliga besluten utan att göra något åt dem.

Enligt lagen ska beslut om behandlingsbegränsningar alltid fattas i samråd med patienten och de anhöriga. Skäl till sådana beslut kan exempelvis vara att patienten inte bedöms klara hjärt-lungräddning, har en obotlig sjukdom där det inte finns mer att göra eller att patienten själv tackat nej till behandling.

Efter HD och Sydsvenskans granskning utredde Region Skåne tidigare i år Sundets Läkargrupp som redan ombetts att betala tillbaka 180 000 kronor för de felaktiga sip-mötena. Dessutom har Region Skåne krävt 2,5 miljoner kronor i skadestånd för att regionens varumärke skadats. Vårdcentralen har också fått hård kritik av IVO.

Region Skånes varumärke har skadats genom att människor fått mindre förtroende för sjukvården efter skandalen med de olagliga besluten om att utestänga äldre från sjukhusvård. Därför kräver regionen skadestånd från fyra vårdcentraler. Foto: Region Skåne

Region Skåne startade också en utredning av ytterligare 18 vårdcentraler som redovisat ett stort antal sip-möten. Det visade sig att många läkare i Skåne fattat felaktiga beslut om att äldre inte skulle få sjukhusvård. Men bara stickprov gjordes och därför kan det finnas ett mörkertal. Visserligen har alla vårdcentraler uppmanats att gå igenom de beslut som fattades under våren 2020, men det finns ingen skyldighet att återrapportera till regionen.

Utifrån det som idag är känt berörs enligt HD och Sydsvenskan över 500 patienter i Skåne, främst äldre som bor på äldreboende eller har hemsjukvård. Bland de 18 nu granskade vårdcentralerna är det tre som gjort så grova missar att Region Skåne kräver dem på miljonskadestånd. Värst av dem är Sveakliniken i Svedala som tagit felaktiga beslut om 63 patienter. Eftersom ersättningen är 3 000 kronor per sip-möte ska 189 000 kronor återbetalas. Skadeståndskravet är på 1,5 miljoner kronor.

För Capio Citykliniken i Helsingborg är återkravet 126 000 kronor och skadeståndet 1,4 miljoner kronor. Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv ska betala tillbaka 54 000 kronor och krävs på ett skadestånd på 1 150 000 kronor.

HD och Sydsvenskan har varit i kontakt med cheferna på alla de utpekade vårdcentralerna. Enligt tidningarna svarar alla att de självklart ska betala tillbaka och att de förstått att de gjort fel.

Men Åsa Erlandsson på Åparkens vårdcentral i Tyringe vill tona ner missarna, trots att återkravet för Tyringe är störst bland de som inte fått något skadeståndskrav från Region Skåne. Hon hävdar i mejl till Norra Skåne på fredagen att “sipparna” var korrekt registrerade, men inte tillräckligt omfattande.

Åsa Erlandsson, verksamhetschef på Åparkens vårdcentral i Tyringe, tonar ner de olagliga besluten, trots att de gäller 58 patienter och att vårdcentralen får betala tillbaka hela 174 000 kronor till Region Skåne. Foto: Berit Önell

På frågan “Hur allvarlig är händelsen, enligt er uppfattning?” svarar hon: “Vi ser inte vidare allvarligt på händelsen. Jag bedömer att vi har gjort ett bra och viktigt arbete i dialog med patienter, anhöriga och kommunens sjuksköterska. Jag vill påpeka att det var vid pandemins början då ingen visste hur utbredningen av pandemin skulle bli. I något enstaka fall har det inte dokumenterats att läkare varit i kontakt med anhörig eller patient, men min uppfattning är att läkaren har varit i kontakt med även dem men missat att dokumentera detta. Det var ett stort arbete som gjordes i pandemins början”.

Enligt Åsa Erlandsson har ingen patient tagit skada eller farit illa av de felaktiga besluten. Hon skriver dock också: “Om Region Skåne anser att vi brustit i vårt utförande så får vi acceptera det”.

Region Skåne har nu ändrat sina rutiner så att sip-beslut ska visas på 1177.se.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se