torsjö live

Slå vakt om åkermarken

Slå vakt om åkermarken

INSÄNDARE. Under sommaren blev det tillfälle till flera bilfärder i södra Sverige och jag kunde än en gång konstatera att mycket byggnation pågår på olika platser. Stora köpcentra blir ännu större och bostadsbyggandet har tagit fart igen. Det som då händer medför tyvärr ofta att värdefull åkermark försvinner till följd av den ökade bebyggelsen.

Vi kan konstatera att de senaste tio åren har 84 000 hektar åkermark försvunnit.

Detta har hänt i vårt land som anser sig vara ledande i miljöfrågor och som har en lagstiftning genom miljöbalken.

Det som en gång försvunnit under vägar, köpcentra, industrier och bostäder kan inte återställas. Kommande generationer får inte möjligheten att odla en mark som täckts av asfalt. I södra Sverige har vi landets bördigaste åkermark som vi bör slå vakt om.

Hur skall denna exploatering motverkas? I första hand gäller det att undersöka om det ändå inte finns annan mark att tillgå. Att bygga på höjden inom befintlig bebyggelse är ett alternativ. I pandemins spår har vi fått tomma kontorslokaler som borde kunna användas som bostäder. Ärendet om bebyggelse på god åkermark behöver mycket eftertanke eftersom marken aldrig går att få tillbaka.

Lars-Ivar Ericson C

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se