torsjö live vers2

Svar till Stanley Hallström

Svar till Stanley Hallström

INSÄNDARE. Svar på ”Så tillämpas lagen om skyddande av brottsling”. Texten undertecknad av herr Stanley Hallström.
Herr Hallström talar i vanlig ordning om något helt annat än än det som framgick i undertecknads inlägg. Detta är en numera väl känd metod som är vanlig när någon vill beslå sin meningsmotståndare med att vara främlings- eller invandrarfientlig. Undertecknad vill på grund av herr Hallströms osaklighet och insinuationer med skärpa framhålla att jag under lång tid levde i ett lyckligt äktenskap med en underbar kvinna med invandrarbakgrund.
Än en gång det finns anledning för herr Hallström och andra, som beslår sina meningsmotståndare med att vara främlings- eller invandrarfientliga, att på allvar begrunda den skada de därmed kan förorsaka!
Herr Hallström använder specifikt ordet folkgrupp. Detta ord har undertecknad överhuvud taget inte använt. Sveriges Rikes Lag gäller för övrigt så vitt kan förstås oavsett vilken folkgrupp vi tillhör. Kanske menar eller vill herr Hallström att den ena eller andra folkgruppen ska stå utanför lagen?
Detta resonemang, herr Hallström, kan leda till ökad polarisering i samhället! Det är en utveckling dom flesta av oss inte vill se.
Herr Hallström hänvisas i detta sammanhang till BRÅ och de fakta som där framförs beträffande grov brottslighet i Sverige och var denna äger rum.
Polisens tillkortakommanden i dessa sammanhang innefattande narkotikabrott och mord påminns vi dagligen i media om.
Undertecknad ställde i det inlägg som herr Hallström ”reagerat” på en fråga:
Det kan väl inte vara så att det feministiska politiskt korrekta Sverige, i hög grad initierat av miljöpartiet, vi sett växa fram, reser hinder för tillämpande av lagen?
Den frågan herr Hallström har ännu inte fått något svar.

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se