torsjö live

Ministern lyssnar in synpunkter på tågutbyggnad

Ministern lyssnar in synpunkter på tågutbyggnad

– Utgångspunkten måste vara en station som människor faktiskt kan nå, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) som på torsdagen besökte Hässleholm på sin rundresa för att lyssna in synpunkter på järnvägsutbyggnaden. Foto: Urban Önell

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vill helst bygga höghastighetståg på pelare ovan mark för att minska påverkan på bördiga åkrar och värdefull natur.

– Det är viktigt när vi bygger den nya stambanan att berörda lokalt och regionalt känner sig med på vägen, säger ministern.

En av anledningarna till att han på torsdagen besökte tågdepån i Hässleholm och mötte partikamrater på Hotell Statt var just att lyssna in lokala och regionala synpunkter på utbyggnaden av järnvägen.

Tomas Eneroth vill att snabbtågen ska öka den regionala arbetspendlingen. Foto: Urban Önell

Han berättar att han läst lite om Frilagt före den korta intervjun på tågdepån i Hässleholm och uttrycker sitt gillande, särskilt för tidningens satsning på grävande.

– Oberoende journalistik är en av mina hjärtefrågor, säger han.

I Skåne var de kritiska yttrandena många i samrådet om Trafikverkets förslag till sträckningar för nya stambanor mellan Hässleholm och Lund i våras. För Hässleholms del stod det klart att en station centralt i staden kan ersättas av en enkel bytespunkt i Finja. Hösten 2020 presenterades också bantade förslag där ett alternativ var en station någonstans mellan Tyringe och Perstorp.

– Det var en del som jag offentligt var lite frågande inför, säger Tomas Eneroth.

Han anser att tågtrafiken inte bara ska vara en ersättning för flyget med snabba resor mellan Stockholm och Malmö eller Göteborg. Syftet är också att öka den regionala arbetspendlingen.

– Då måste utgångspunkten vara en station som människor faktiskt kan nå, säger Tomas Eneroth.

Hässleholm-Lund ser han som en särskilt viktig satsning.

– Den borde byggts ut för länge sedan, säger han.

Han ser inte förslaget från den politiska majoriteten i Hässleholm, med M och SD, i täten som ett alternativ. De vill ha stambanans nya spår intill de befintliga och, för att klara kurvorna och ta så lite mark som möjligt i anspråk, hålla hastigheterna under 250 km i timmen. Det skulle innebära att det inte blir några höghastighetståg, vilket också var vad kommunstyrelsen menade i sitt yttrande i samrådet.

Tomas Eneroth tror inte att höghastighetstågen behövs mindre efter pandemin, trots att många nu fortsätter att ha digitala möten.

– En del affärsresor som gjordes tidigare kommer inte att bli av. Men järnvägstrafiken kommer att öka, både för resor och gods, på grund av klimatkrisen, säger han.

— En del affärsresor kommer inte att bli av, men järnvägstrafiken kommer att öka, säger Tomas Eneroth. Foto: Urban Önell

Inom kort ska Trafikverket återkomma med ett förslag till ny nationell plan som ska ut på remiss. Det bygger på regeringens infrastrukturproposition på 799 miljarder kronor för 2022-2023.

Inför detta reser Tomas Eneroth nu runt i landet. Han är övertygad om att det krävs en kraftig satsning på utbyggnad av järnvägstrafiken. Det kan bli aktuellt med justeringar i Trafikverkets tidigare förslag, men han avslöjar inte något närmare om hur. Presentationen av mer avgränsade sträckningar inom de bredare korridorerna har skjutits fram från i januari 2022 tills någon gång under 2023.

– Vi har satt press på Trafikverket att bli klara så snart som möjligt. Det är viktigt att ha en bra dialog med alla intressenter, om det gäller kulturvärden, jordbruk eller något annat. Min ingång är att vara tydlig med att Trafikverket ska planera infrastrukturen tillsammans med kommuner och regioner, säger Tomas Eneroth.

Han talar om att Sverigeförhandlingen gav kommunerna delaktighet och försvarar statens krav på kommunerna att bygga tusentals nya bostäder för att få en egen höghastighetsstation. Hässleholm måste nu bygga 4 000 bostäder trots att befolkningen minskar och inga garantier ges för en centralt placerad station i Hässleholm. Är det inte odemokratiskt att förhandla på det sättet?

– Kommunernas medfinansiering är bara någon procent av satsningen, säger Tomas Eneroth.

Han förklarar att meningen är att utbyggnaden ska ge en större nytta.

– Det är inte bara en järnväg, vi bygger ett samhälle också, säger han.

Han försäkrar att han vill lyssna in alla synpunkter.

– När vi gör så stora och viktiga satsningar kan vi inte ha en diskussion där människor inte känner sig trygga, säger han och lovar också största möjliga klimat- och miljöhänsyn.

Tomas Eneroth var lite försenad när han kom med tåget från Kalmar, men hann med en rundvandring på den nybyggda, moderna tågdepån i Hässleholm där alla Öresundståg numera underhålls, städas och tvättas. Anläggningen består av fyra byggnader på totalt 26 000 kvadratmeter och 22 hektar mark och är bemannad dygnet runt med en personal på cirka 150 personer.

– Det är en miljardsatsning som har stor betydelse för att vi ska kunna fortsätta att växla upp tågtrafiken, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se