logga-ligg-tjock

Budgetförslag: Slopade p-avgifter och fortsatta fastighetsprojekt

Budgetförslag: Slopade p-avgifter och fortsatta fastighetsprojekt

Kärnalliansens företrädare har presenterat sin budget för 2022, från vänster Robin Gustavsson (KD), Lars Johnsson (M) och Thomas Haraldsson (L). Foto: Berit Önell

En del av parkeringsavgifterna i centrala Hässleholm kan försvinna om den styrande kärnalliansens budgetförslag går igenom. P-skiva ska utredas och tre miljoner kronor tillskjuts i budgeten för att täcka uteblivna intäkter.

Låneskulden fortsätter att öka och blir cirka 1,7 miljarder kronor om de föreslagna investeringarna blir av. Bland annat vill M, KD och L bygga nytt ridhus i Hässleholm, nya lokaler vid Vittsjö skola och genomföra en ny upphandling av utbyggnaden av Furutorpshallen i Vinslöv. Pengar avsätts också för ombyggnad och renovering av brandstationen i Hässleholm. Dessutom utökas räddningsstyrkan med sex personer.

Budgetförslaget för 2022 med flerårsplan för 2023-2024 presenterades på fredagen.

Det har varit mycket diskussion om parkeringssituationen i Hässleholms centrum, om nya p-automater som inte tar mynt, om höjda avgifter med mera. Kärnalliansens företrädare är övertygade om att många invånare skulle uppskatta att slippa avgifter helt och istället få använda en p-skiva för att hålla koll på parkeringstiden. Men det kanske inte kommer att gälla alla p-platser, exempelvis kan avgifterna för långtidsparkering vara kvar.

– Vi vill göra det enklare och tillgängligare. Det ska vara lättare för människor att komma in i centrum för att uträtta sina ärenden, förklarar kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Det var inte länge sedan parkeringsautomaterna uppgraderades, men om ett par år kan de vara borta från stora delar av Hässleholms centrum. Klara Nordh från företaget Flowbird uppgraderade parkeringsautomaten utanför Stadshuset i Hässleholm sommaren 2019. Foto: Berit Önell

Alliansen vill också öka tillgängligheten genom att åter dubbelrikta Järnvägsgatan och planera för att öppna Magasinsgatan mot Viaduktsrondellen.

– Vi måste göra något åt Järnvägsgatan. Frågan kommer aldrig att dö ut annars, säger Robin Gustavsson (KD) som tror att många invånare ser fram emot en förbättring av trafiksituationen kring stationen.

Kärnalliansen presenterar budgetförslaget som en satsning på bland annat trygghet. Totalt avsätts 21 miljoner kronor till trygghetsskapande åtgärder. Där ingår bland annat brandlarm, kameraövervakning och ny gatubelysning i hela kommunen till en kostnad av 16 miljoner kronor.

– Genom energieffektivisering betalar vi av kostnaden på tre år, säger Thomas Haraldsson (L).

Investeringskostnaderna uppgår till totalt cirka 1,1 miljarder kronor för planperioden 2022-2024, varav 442 miljoner under 2022. Låneskulden ökar bara under 2022 till 1,7 miljarder. Lars Johnsson påpekar att det kommer att bli dyrare för kommunen att låna om den rödgröna regeringens förslag om en bankskatt går igenom.

84 miljoner kronor avsätts till IT-satsningar under planperioden. Under 2022 ska även kommunens hemsida byggas om och en e-tjänst för felanmälan utvecklas.

529 miljoner kronor satsas på fastighetsprojekt, bland annat nytt badhus och ridhus i Hässleholm. Furutorpshallen i Vinslöv finns också med på listan. Inga belopp anges dock för att anbudsgivare inte ska få förhandsinformation. Planeringen för utbyggnad och renovering av hallen avbröts för en tid sedan på grund av att anbuden inte höll budgeten på 10,4 miljoner kronor utan landade på hela 18 miljoner kronor.

190 miljoner kronor föreslås under planperioden till underhåll och ventilation på kommunens fastigheter. Solenergi ska installeras för tio miljoner kronor.

Duschväggar ska installeras i samtliga duschar som skolor använder.

Ett annat fokus i budgeten är fritid. En miljon kronor avsätts till utökning av fritidsgårdar i kransorterna. Men fortfarande kommer flera orter att bli utan.

– Det räcker till åtminstone en fritidsgård, säger Thomas Haraldsson.

Idag finns fritidsgårdar i Hästveda och Sösdala. Den mobila fritidsgården kommer även till de andra orterna. I Hässleholm genomförs enligt budgetförslaget också tidigare beslutade satsningar på Markan och Mötesplats Ljungdala.

En miljon kronor avsätts till fritidsgårdar i kransorterna, här Fritidsgården Gården i Hästveda.

250 000 kronor budgeteras till skötsel av badplatser, något som varit ett återkommande debattämne de senaste åren.

Men kärnalliansen vill inte återöppna Sösdala simhall och därför finns den inte med varken under investeringar eller drift.

Bland driftskostnaderna nämns ett projekt för en renare kommun där grönytor sköts av personer som är inskrivna på arbetsmarknadsenheten AME och går på SFI halva dagen.

300 000 kronor ska gå till vattenvårdsåtgärder som föreningar kan ansöka om. Restaurering av Finjasjön nämns däremot inte i budgeten.

– Vi har inte lyft något om det, säger Thomas Haraldsson som är ledamot i tekniska nämnden.

Kommunledningsförvaltningen får 1,8 miljoner kronor extra för att ge i bidrag till Sösdala IF:s Hanåsvallen.

450 000 kronor ska användas till en visselblåsarfunktion för att medarbetare ska kunna slå larm om missförhållanden. Anledningen är en ny lag som träder i kraft den 15 december i år. Lars Johnsson säger att kommunen eventuellt kommer ett anlita ett revisionsföretag för uppdraget.

De så kallade mjuka nämnderna föreslås få ett tillskott på 54 miljoner kronor nästa år. Barn- och utbildningsnämnden får mest, 33 miljoner kronor, men hade aviserat ett behov på cirka 40 miljoner kronor. En planerad minskning med fem miljoner kronor av 2021 års tillskott stryks, men 2023 krävs en effektivisering av gymnasieskolan med samma belopp.

– Vi har rätt höga kostnader jämfört med andra kommuner, säger Lars Johnsson.

Socialnämnden hade ett behov på 15,5 miljoner kronor i tillskott, men får 13 miljoner kronor.

Skatten är oförändrad på 21,20 i budgetförslaget. Resultatet för 2022 förväntas bli 4,7 miljoner kronor. De kommande åren blir det minus, 2023 minus 30,9 miljoner och 2024 minus 53,6 miljoner kronor.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se