torsjö live

Falsk sjuksköterska kan ha orsakat två äldres död

Kvinnan som arbetade med falsk sjuksköterskelegitimation i ett hemtjänstområde i Hässleholms kommun kan ha orsakat två äldres död. – Vi kan inte utesluta det, vi har fått den rapporten, säger Kenneth Persson, verksamhetschef på omsorgsförvaltningen. Flera andra vårdtagare ska ha skadats av något som den falska sköterskan gjort eller låtit bli att göra. Ansvariga inom […]

Kejsarens nya kläder

INSÄNDARE. Icke oväntat har nu herr Ulf Nilsson trätt in på debattscenen för att vara herr Hallström behjälplig.Detta för undertecknads tankar till en annan scen nämligen den i H.C. Andersens saga om kejsarens nya kläder där den lilla flickan öppnar medborgarnas ögon.Till sist en from förhoppning om att denna lilla flickas klarsyn i sinom tid […]

Människor i ondskans zon

INSÄNDARE. Det samhällsproblem som nedan tas upp har tidigare berörts av undertecknad men är fortsatt högst aktuellt. Dom finns mitt ibland oss och kan varhelst dom uppträder orsaka psykosocialt lidande och stor ekonomisk skada. Du kan identifiera dessa personer med hjälp av professor Robert D Hares checklista.Nedan följer några av 20 punkter:talför, ytlig charmig – […]

Extremt dåligt siktdjup i Finjasjön

Algblomningen pågår fortfarande i Finjasjön, trots att det är långt in på hösten. Siktdjupet har varit 50-60 cm under flera veckor i september och oktober. – Det är extremt dåligt, ungefär som situationen var innan restaureringen började, säger algexperten Heléne Annadotter på Regito som tidigare skötte provtagningarna i sjön på kommunens uppdrag. Vattenkvaliteten borde dessutom […]