torsjö live vers2

Människor i ondskans zon

Människor i ondskans zon

INSÄNDARE. Det samhällsproblem som nedan tas upp har tidigare berörts av undertecknad men är fortsatt högst aktuellt. Dom finns mitt ibland oss och kan varhelst dom uppträder orsaka psykosocialt lidande och stor ekonomisk skada. Du kan identifiera dessa personer med hjälp av professor Robert D Hares checklista.
Nedan följer några av 20 punkter:
talför, ytlig charmig – grandiositet – saknar ånger och skuldkänslor – bristande empatisk förmåga – patologiskt lögnaktig – bedrägligt manipulativ – flackt känsloliv – impulsiv – bristnade kontroll över sitt beteende.

Vi träffar på personer med dessa ”kännetecken” överallt i samhället. Kanske har du någon i din omgivning som förgiftar atmosfären på exempelvis din arbetsplats eller i ditt styrelse- och föreningsarbete.
Dessa personer återfinns dessvärre också bland våra politiker och myndighetspersoner. Detta rapporteras återkommande i media. Vi erinrar oss det riksbekanta fallet rörande en M-politiker som orsakade stor oro i Åstorps kommun. Denne dömdes efter många turer i tingsrätt och hovrätt för grundlagsbrott. Högsta domstolen meddelade under 2017 att inte bevilja prövningstillstånd varför tidigare domar står fast.
Personen synliggjordes av människor i omgivningen och med hjälp av medias rapportering. Att vi här talar om personer som allmänt brukar omnämnas som psykopater torde nu stå klart. På Wikipedia sägs bl.a. om Psykopati (från psyche ”själ”, ”liv” och pathos ”lidande”) att detta är en generell beteckning på en störd personlighet ifråga om känsloliv och att vilja följa sociala normer.
Människor som befinner i ”den ondskans zon” där en psykopat härjar måste gemensamt agera för att synliggöra problemet. Vem vill för att nämna några exempel se myndighetspersoner, politiker, chefer, ordförande i styrelser m.m. med ”bristande kontroll över sitt beteende”, ”bristande empatisk förmåga” och med ”bedrägligt och manipulativt” agerande. Personer med störningar av nämnda slag får inte fortsatt tillåtas plåga sin omgivning.
En person med erfarenhet och kunskaper i frågan har senare påpekat att ”dessa personer finns mitt i vår vardag och är lätta att diagnostisera, svåra att skydda sig mot och näst intill omöjliga att hjälpa till förändring”.
Undertecknade menar att den fråga som här tas upp fortlöpande i olika sammanhang bör belyses och diskuteras. Att så sker är nödvändigt för att kunna hjälpa de många utsatta.
Till sist några rader av Edmund Burke:
”Allt som krävs för att ondskan ska triumfera är att goda människor inte gör någonting”.


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se