Gruppen-3a-328x120

Falsk sjuksköterska kan ha orsakat två äldres död

Falsk sjuksköterska kan ha orsakat två äldres död

Kvinnan som arbetade med falsk sjuksköterskelegitimation i ett hemtjänstområde i Hässleholms kommun kan ha orsakat två äldres död.

– Vi kan inte utesluta det, vi har fått den rapporten, säger Kenneth Persson, verksamhetschef på omsorgsförvaltningen.

Flera andra vårdtagare ska ha skadats av något som den falska sköterskan gjort eller låtit bli att göra. Ansvariga inom kommunen utreder nu om de kan göra en polisanmälan eller om det handlar om att ge vårdtagare eller anhöriga stöd i en sådan process.

Kommunjurist Magnus Gjerstad ska bedöma om kommunen kan göra polisanmälan å de drabbades vägnar. Foto: Lotta Persson

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kenneth Persson utreder frågan tillsammans med kommunjurist Magnus Gjerstad.

– Kommunjuristen får göra den juridiska bedömningen, säger Kenneth Persson.

Klart är att en person med falsk sjuksköterskelegitimation inte kan anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria, så som brukar ske vid vårdskador.

– Det här räknas inte som hälso- och sjukvård eftersom personen inte var legitimerad. Men som vi betraktar det har en människa som utgett sig för att vara något den inte är både gjort och låtit bli att göra saker hos patienten som man överhuvudtaget inte får lov enligt svensk lag och som gett en skada. Då bör det kallas för misshandel, säger Kenneth Persson.

I värsta fall kan det också bli tal om vållande till annans död eller någon annan brottsrubricering.

– Polisen får utreda det. Allt material blir tillgängligt för dem, säger Kenneth Persson.

Han förklarar att han inte heller kan utesluta att de två äldre som avled hade gjort det oavsett. Han säger att han inte kan uttala sig om vad den falska sjuksköterskan gjort för fel som orsakat skadorna.

Både kommunen och Socialstyrelsen har redan polisanmält kvinnan för urkundsförfalskning på grund av att hon tillverkat ett falskt examensbevis som fått Socialstyrelsen att utfärda en sjuksköterskelegitimation. Men skadorna ska anmälas för sig.

Socialstyrelsen beslöt den 20 juli efter larmet från Hässleholms kommun att dra in kvinnans legitimation och polisanmälde henne för att ha förfalskat ett examensbevis. Även kommunen polisanmälde för urkundsförfalskning.

Det kommunen nu utreder är alltså om kommunen kan räknas göra polisanmälan å de drabbades vägnar eller om det måste göras av vårdtagare eller anhöriga.

– Vi ska titta på de avvikelser som skrivits och se vad vi kan göra för att stötta de drabbade. Om vi inte kan anmäla ska vi i alla fall ge dem information om att de kan polisanmäla, säger Kenneth Persson.

Han gissar att kommunens utredning är klar om cirka tre veckor.

Kvinnan anställdes i Hässleholms kommun redan i april 2020. Dessförinnan arbetade hon i Kristianstads kommun.

Tog ni inga referenser?

– Hon lämnade referenser från en annan tidigare arbetsgivare, men inte från Kristianstad. Man tar ju referenser från den de uppger. Det var ingenting i hennes referenser som verkade konstigt, säger Kenneth Persson.

Kommunen begär också utdrag ur brottsregistret vid anställningar inom omsorgen. Kvinnans utdrag var rent, förutom några tvistemål om mindre skulder.

Först våren 2021 skrevs avvikelser på grund av hennes agerande inom hemtjänstområdet i Hässleholms kommun. De gällde då bristande dokumentation och feldelad medicin i dosett, brister som inte omedelbart väckte misstankar om att kvinnan inte gått färdigt utbildningen. De var inte heller av den allvarlighetsgraden att det fanns skäl att göra lex Maria-anmälan till IVO.

– Var och en av avvikelserna var inte i sig själv underlag för någon anmälan, säger Kenneth Persson.

Han betonar att kommunen också har ett ansvar för att personalen får kunskap och kvinnan fick därför viss kompletterande utbildning.

– När vi följde upp såg vi också att det blev bättre, säger Kenneth Persson.

Men han berättar att avvikelserna sedan accelererade och att kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska Birgitta Ljungbeck därför undrade om det verkligen kunde stämma att kvinnan var legitimerad. Birgitta Ljungbeck nöjde sig inte med att fråga Socialstyrelsen om det fanns en legitimation utan kontaktade också skolan för att kontrollera om kvinnan verkligen gått den utbildning som hon påstod. Hon hade bara tagit 74 poäng av de 180 som krävs.

– På något sätt är vi ändå tacksamma att vi kunnat medverka till att det upptäcktes, säger Kenneth Persson.

Berit Önell

Läs mer:

2021-07-30 Sjuksköterska med förfalskat examensbevis i hemsjukvården

2021-10-13 Hemtjänstens medicindelegeringar ogiltiga

2021-10-18 Lex Maria-anmälan om hemtjänstens delegeringar

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se