torsjö live vers2

Stäng Järnvägsgatan i båda riktningarna

Stäng Järnvägsgatan i båda riktningarna

INSÄNDARE. I Kärnalliansens budget föreslås bland annat införande av parkeringsskiva, som tydligen många invånare förordat. Om det leder till bättre och större omsättning på platserna är tveksamt. Om man får stå upp till två timmar är det inte säkert att omsättningen ökar. Fördelen är att det inte kostar något. Frågan om det gäller gratis parkering i parkeringsgaragen också? Man kan fråga sig om det inte vore dags att samtidigt se över avgiftsbeläggningen på T4, som blir en klar diskriminering mot gratisparkeringen i centrum. I annat fall belägg andra perifera parkeringsplatser med avgift. Jag har givit exempel på dessa i tidigare inlägg.
Förslaget att öppna upp för färd i båda riktningarna på Järnvägsgatan, utan ombyggnad, kommer att medföra kaos och stora olägenheter för buss och Taxi. Ett uruselt förslag som ingen är betjänt av. Gör i stället som konsulten föreslagit, stäng i båda riktningarna, för att underlätta för buss och Taxi. När affären med Brännmästaren är avgjord kommer möjligheten att underlätta för utbyggnaden mellan Viaduktrondellen och Magasinsgatan. Då kan Järnvägsgatan avlastas.
Det mest intressanta förslaget är att inga pengar avsatts till renovering av badhuset i Sösdala. Ett mycket klokt beslut i ljuset av ett nytt badhus i stan, enligt undertecknad. Förslaget förmodas göra att Joachim Fors går i taket. Men han får säkert hjälp av populistkollegorna i Sverigedemokraterna att ändra på det.
Sist en kommentar till Moderaternas Arbetsstämma: De hade uppe ett tiggeriförbud och de kan börja med att förbjuda lägenhetsfifflaren och tillika partiledaren Ulf Kristersson att tigga röster från Socialdemokraterna. Ett högst patetiskt tiggeri.


Lars Nord 

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se