torsjö live

SvT har fel om skogen

SvT har fel om skogen

INSÄNDARE. Jag har alltid haft stor respekt för vetenskap och forskning . Via massmedia kan vi som vanliga människor få en inblick i de resultat som vetenskap och forskning kommit fram till. Förhoppningsvis så presenteras  dessa resultat på ett allsidigt sätt.

Dock har jag blivit konfunderad efter att ha tagit del av SVT:s program om skogen som sänts under rubriken ”Vetenskapens värld” . I dessa program får vi inte en opartisk skildring av svenskt skogsbruk. Genom bilder på nya kalhyggen ges en uppfattning om ett skövlat landskap och vi får inte se hur  ett sådant kalhygge några år senare erbjuder rik växtlighet. De stora skogsbolagen angrips och tyvärr kommer inte familjeskogsbrukarna till tals. Här finns skogsägare som i  generationer vårdat sin skog och genom sina insatser hjälpt till att bevara den biologiska mångfalden. Vi får inte veta hur man lämnar kvar naturvärdesträd, utvecklingsträd och skapar död ved vid de insatser som görs i skogen. Genom reservatavsättningar och skogsbrukets frivilliga avsättningar ökar arealen gammal skog i Sverige. Andelen lövträd ökar och vi ser ett trendbrott i de planteringar som gjorts de senaste åren. Jag har träffat flera skogsägare som nämner att de  planterat mera björk än gran.

Sammanfattningsvis finns det klara bevis för att svenskt skogsbruk i huvudsak bedrivs på ett sätt där hänsyn tas till natur, kultur, och sociala värden. Detta förbises  i TV-programmet och risken är  att  tittarna  får  en oklar bild av vad ett modernt svenskt skogsbruk innebär.

Lars-Ivar Ericson (C)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se