torsjö live vers2

Kapacitetsbrist är ett problem men kunskapsbrist är förödande

Kapacitetsbrist är ett problem men kunskapsbrist är förödande

INSÄNDARE. Bästa Dolores Öhman, tack för ditt svar på vår debattartikel i Frilagt Hässleholm ”Höghastighetsbanan- ett urspårat projekt utan analys och visioner” https://www.frilagt.se/2021/10/18/hoghastighetsbanan-ett-ursparat-projekt-utan-analys-och-visioner/

Vi är övertygade om att du och MP vill väl. Men, ska man driva en fråga å andra människors vägnar måste man sätta sig in i kunskapsläget. När det gäller klimatpåverkan refererar vi återigen till en ny rapport från KTH. Vi refererar också till 15 klimatforskare (!) som menar att en HHB inte kommer att betala tillbaka sin klimatskuld i sin livstid. I ditt svar kommenterar du inte dessa referenser till forskarsamhället.

Du framför att vi p g a kapacitetsbrist måste ha en HHB – d v s en gigantisk betonginstallation över orörd mark. Nu är det emellertid så att ganska stora avsnitt av sträckorna Malmö-Stockholm och Göteborg – Stockholm byggs för 250 km/tim,  fast planeras ändå att dras över orörd mark i Trafikverkets föreslagna ”korridorer”. Varför då inte istället planera dessa banorna för tågset upp till 250 km/tim längs befintliga spår. Det har gått utmärkt att uppgradera stambanan på sträckan Arlöv-Lund trots att detta representerar ett tekniskt mycket svårt avsnitt med täta transporter och tät bebyggelse. Här har man använt sig av ”avlastningsspår”, så tekniken finns.

Tveklöst behöver vi en bättre underhållen och uppgraderad järnväg.

Vad vi förstått så har kommunerna ett ansvar att tillse att det finns mark tillgänglig för åtminstone två ytterligare spår längs befintlig bana. Varför inte fullfölja den planen? Detta hade fungerat utmärkt om man anpassade den nya stambanan till 250km/tim. Ett mycket litet offer vad gäller restid för pendling mellan storstäder- men av mycket stort värde för klimat och natur. Hade TrV arbetat enligt 4-stegsprincipen så hade även detta alternativ redan utretts. Självklart skulle även detta alternativet funnits med som ett valbart alternativ vid samråd 3. Det är förnedrande att i en tid där klimat och biologisk mångfald står så hög på agendan, så kallas vi medborgare till ”samråd” kring ett enda alternativ, där samtliga ”korridorer” medför förödande effekter på värdefulla naturlokaler och/eller åkermark i kommunerna Hässleholm, Höör, Eslöv och Lund.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vi finner det märkligt att just MP sätter marginella restidsförkortningar framför viktiga hänsyn till natur, miljö och klimat.

Det är alltid klokt att ändra sig inför nya fakta. Gör som Greta Thunberg säger ”Lyssna på forskarna”.

Inger Björck och Torsten Werner

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se