Involvera föreningslivet för att behålla eleverna

INSÄNDARE. Det går att lästa i Norra Skåne att allt fler elever väljer att läsa gymnasiet på någon annan ort, trots att utbildningen även ordnas i Hässleholm. Vad beror detta på? Vidare står det att man avser vidare sätta ihop en arbetsgrupp med företrädare även från näringslivet för att komma fram till lösningar. Vore det […]

Lika för alla

INSÄNDARE. Kommunstyrelsen i Hässleholm beslöt på sitt senaste möte att godkänna en ny integrationsstrategi för kommunen framtagen av arbetsmarknadsnämnden. Vi sverigedemokrater tycker det är bra att man har en strategi för att hantera bland annat följderna av Sveriges ansvarslösa migrationspolitik och ställer oss bakom delar av den. Det är absolut varje individs skyldighet att göra […]

Kapacitetsbrist är ett problem men kunskapsbrist är förödande

INSÄNDARE. Bästa Dolores Öhman, tack för ditt svar på vår debattartikel i Frilagt Hässleholm ”Höghastighetsbanan- ett urspårat projekt utan analys och visioner” https://www.frilagt.se/2021/10/18/hoghastighetsbanan-ett-ursparat-projekt-utan-analys-och-visioner/ Vi är övertygade om att du och MP vill väl. Men, ska man driva en fråga å andra människors vägnar måste man sätta sig in i kunskapsläget. När det gäller klimatpåverkan refererar […]

Möten med både Trafikverket och länsstyrelsen om reningsverket

Bilden visar kartan över planförslaget.

Kommunen ska ha möten med både Trafikverket och länsstyrelsen om myndigheternas starka kritik av förslaget till detaljplan för reningsverket i Hässleholm. Därmed dröjer beskeden om hur planen ska drivas vidare – om det alls är aktuellt. Trafikverket kan inte ge besked om höghastighetstågen förrän tidigast 2023. Länsstyrelsen hotar med överprövning och har underkänt det mesta […]

Att hjälpa Frilagt är viktigt för demokratin

KRÖNIKA. Att säga att demokratin är hotad kan säkert låta lite väl dramatiskt. Men om man betänker hur makthavare på många håll i landet försöker undanhålla uppgifter för pressen i syfte att skydda sina egna intressen, så ligger det åtminstone ett uns av sanning i påståendet. Därför är den granskande journalistiken och journalister som vågar […]