torsjö live

Lika för alla

Lika för alla

INSÄNDARE. Kommunstyrelsen i Hässleholm beslöt på sitt senaste möte att godkänna en ny integrationsstrategi för kommunen framtagen av arbetsmarknadsnämnden. Vi sverigedemokrater tycker det är bra att man har en strategi för att hantera bland annat följderna av Sveriges ansvarslösa migrationspolitik och ställer oss bakom delar av den. Det är absolut varje individs skyldighet att göra sig anställningsbar och bidra till samhällets skattebehov efter förmåga, och myndigheterna ska hela tiden påminna om detta. Detta måste dock gälla alla individer i samhället och inga gräddfiler bör förekomma.

Vi valde att reservera oss mot den del av strategin som vill främja nyanlända framför svenskar gällande rätten att ta del av de praktikplatser och anställningar som arbetsmarknadsnämnden tillhandahåller. Vi anser det orättvist att privilegiera en grupp framför en annan och menar att det sänder felaktiga signaler.
I vår värld gäller samma skyldigheter och rättigheter för alla. Det som kallas ”positiv särbehandling” av vissa är diskriminering för oss.

Hanna Nilsson, Sven Lundh, Ulf Berggren,

Daniel Talmid, Paul Thurn, Susanne Lottsfeldt ( samtliga SD)

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se