torsjö live vers2

Höghastighetståg löser inte bristen på järnvägsspår

Höghastighetståg löser inte bristen på järnvägsspår

INSÄNDARE. Höghastighetståg löser den stora bristen på spårkapacitet. hävdar Dolores Öhman, gruppledare MP i Hässleholm i ett inlägg. Nej, Dolores, du har nog  missuppfattat det här.

En höghastighetsbana löser inte bristen på spår. Förvisso motsvarar en en järnväg en 15-filig landsväg. Men då ska filerna kunna utnyttjas fullt ut. Det kan inte en en höghastighetsbana eftersom den utformas för enbart snabba persontåg. Ska vi klara klimatmålet så är också mer godskapacitet nödvändig.

Vi bygger en järnväg för 100-150 år framåt i tiden och då kan vi inte välja bort den möjligheten. För sträckan Lund-Hässleholm har Region Skåne räknat ut att 2040 är gamla stambanan så gott som fullbelagd trots att höghastighetsbanan skulle ge viss avlastning.

Gamla banan beräknas då ha ca 75 procents beläggning, medan nya höghastighetsbanan skulle ha ca 21 procents beläggning. Sveriges genom tiderna dyraste järnväg ska alltså ligga med nära 80 procent outnyttjad kapacitet medan regional- och godståg skulle trängas på gamla banan. Helt orimligt använda skattepengar.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Från MP:s sida har hävdats – utan att föra det i bevis – att bygger vi höghastighetsbanor så skulle kapaciteten för regional- och godståg öka två-tre gånger på de gamla stambanorna. I våras kom dock beräkningar från Trafikverket som visar något annat. Utrymmet för gods ökar i genomsnitt med hälften eller ännu mindre mot vad påståtts.

På eftersommaren slog FN:s klimatpanel larm om att våra växthusutsläpp måste minska ännu mer än vad som tidigare angetts om vi ska klara klimatmålen. Strax efteråt kom dråpslaget mot hela idén att överföra gods från bil till tåg. En omfattande utredning som flera myndigheter står bakom visar att vi inte har tillräckligt med spår för gods.

I den nya utredningen heter det bl a att ”växthusgasutsläppen per tonkilometer från vägtrafiken beräknas vara ca 32 gånger högre än för järnvägstransporter”. I nästa stund konstateras att det förmodligen inte går att göra mycket åt det på grund av bristande spårkapacitet.

Samtidigt fortsätter MP sin kampanj för att bygga höghastighetsbanor – som inte kan ta godståg. Som om inget hänt fortsätter partiet ta fram 10-12 år gamla argument trots att det genom åren kommit fram olika nya fakta genom forskning och att förutsättningarna ändrats.

Inte ens så enkla fakta som att överflytta 10 procent av bilfrakterna till tåg motsvarar hela utsläppet från inrikesflyget har gått fram. Inte heller att en fartökning från 250 till till 320 ökar energiförbrukningen med 50 procent. Medan tidsvinsten endast blir 11 procent.

Vi behöver mer järnvägsspår, men inte som höghastighetsbanor. Ska vi klara klimatet så måste även frågan om gods lösas. Det bästa för Sverige är därför att bygga vanliga standard snabbtågsbanor för 250 km/t.

Med en sådan lösning får vi på köpet en spårkapacitet för gods motsvarande minst en fyrfilig motorväg. Vill du avstå från det, Dolores?

Håkan Norén, Nyköping

Oberoende järnvägsdebattör

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se