torsjö live vers2

Sverigedemokraternas uttalande riktat mot invandrarna

Sverigedemokraternas uttalande riktat mot invandrarna

INSÄNDARE. Lika för alla, är rubriken till en insändare i Frilagt den 29 oktober, undertecknad av Hanna Nilsson och fem andra sverigedemokrater. I sin insändare gör man ett ställningstagande, beträffande Hässleholms kommuns integrationsstrategi, byggt på rättvisa och moral.

Insändarens första stycke poängterar att alla har ansvar för att ”bidra till samhällets skattebehov efter förmåga”. De flesta av oss kan nog hålla med insändarskribenterna om det principiella ställningstagandet. Dock måste man ifrågasätta Hanna Nilsson och de andra undertecknarnas motiv och syfte.

Uttalandet kommer när det gäller en integrationsstrategi, det vill säga uttalandet omfattar och är riktat specifikt mot invandrare. Bakgrunden måste betraktas ur ett vidare perspektiv och då framstår uttalandet som hyckleri.

Sverigedemokraterna är ett politiskt parti, med ambitioner att leda, inte bara Hässleholms Kommun, utan vara delaktig i Sveriges Regering. Att som politiskt parti inte ha som målsättning att omsätta denna moraliska mantra ”bidra till samhällets skattebehov efter förmåga” att gälla alla, oavsett ursprung och social tillhörighet är hyckleri! Vi har under senare år blivit bekanta med ”Panama dokumenten”, ”Paradisläckan” och ”Pandoraläckan”. Händelser som avslöjat hur mängder av rika personer, företagsledare, kändisar, och politiker, i samhället, genom brevlådeföretag i ”skatteparadis”, undanhållit staten, både i Sverige och andra länder, inkomster och underlåtit att betala skatt med miljardbelopp. Sverigedemokraterna har inte verkat för lagändringar och straffskärpningar för att komma till rätta med grov ekonomisk brottslighet. Inte heller har man verkat för att ”täppa till” kryphål i lagstiftningen, som möjliggör avancerad skatteplanering.

Inte heller har Sverigedemokraterna berört problemen vi sett i samband med pandemin, där stora företag, trots stora vinster, kvitterat ut statligt Covidstöd avsett för företag i kris. Vissa företag har trots, eller genom, Covid stöd ökat utdelningen till aktieägarna. Sverigedemokraternas moral i frågan ”bidra efter förmåga” klingar falskt.

I insändarens andra stycke försvarar Hanna Nilsson Sverigedemokraternas reservation beträffande främjandet av invandrare till praktikplatser inom arbetsmarknadsnämndens regi. Man anser att det diskriminerar svenskar. Otaliga utsagor från invandrare säger att den bästa vägen till integration är att komma ut i arbete och ha dagliga samhällskontakter. Det är därför märkligt att Hanna Nilsson med flera motsätter sig, i en integrationsstrategi, att invandrare skall få bästa möjliga väg till att integreras i samhället. Den enda förklaringen är att Sverigedemokraterna inte vill integrera invandrare, de vill bli av med dem. Därför ser man ”positiv särbehandling” med avsikt fullgöra sitt kommunala uppdrag, som diskriminering. Med samma logik kan man påstå att socialtjänsten diskriminerar vissa behov sökande, då de prioriterar andra behov sökande, baserat på den sökandes behov.

Sverigedemokraterna har inget förtroendekapital när det gäller integrationsfrågor och att bekämpa diskriminering. Man använder de argument, som för tillfället gagnar dem, eller som en religiös liknelse, läser Bibeln som Fan läser Bibeln.

Stanley Hallström, Partipolitiskt Oberoende

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se