torsjö live

Fakta om förorenat dricksvatten hemlighålls

Fakta om förorenat dricksvatten hemlighålls

Hässleholmarna får inte ta del av fakta om hanteringen av det förorenade dricksvattnet, bland annat med motiveringen att det skulle kunna skada landets försvar. Foto: Urban Önell

Fakta om bakteriehalterna i det otjänliga dricksvattnet i Hässleholm hemlighålls och rutinerna för situationer som denna har sekretessbelagts med hänvisning till landets försvar. Men lagen ger invånarna rätt till information om dricksvattnets kvalitet.

Frilagt har sedan i lördags försökt få ut analysprotokollen från vattenproverna för att få klarhet i vilka bakterier det rör sig om och i vilka halter. På tisdagskvällen fick vi svaret att det tar en vecka innan det finns några protokoll.

På miljökontoret fanns på tisdagseftermiddagen inte heller några provprotokoll, inte ens något ärende om problemet trots att 25 000 personer måste koka sitt dricksvatten.

Det kommunala bolaget Hässleholm Miljö och dess va-avdelning Hässleholms vatten meddelade på tisdagen att det inte fanns några förändringar att rapportera om. Rekommendationen att koka vattnet kvarstår åtminstone denna vecka ut för Hässleholms stad och elva andra orter i kommunen. Felsökning pågår och nya prover tas för att ringa in källan till föroreningen.

Hässleholms vatten fick larmet om otjänligt vatten redan på fredagskvällen. Laboratoriet gav då ut ett preliminärt besked om att halten koliforma bakterier översteg gränsvärdet (10 bakterier per 100 ml). Men först klockan åtta på lördagsmorgonen höll Hässleholm Miljö krismöte tillsammans med bland andra miljökontoret och under förmiddagen uppmanades de berörda invånarna koka sitt dricksvatten. Det innebar att de flesta troligen hann få i sig av vattnet under morgonen. De fick till en början inte veta vilken sorts bakterier det rörde sig om.

Hässleholm Miljös marknadschef Emma-Karin Trygg Vincic försvarar att informationen till invånarna inte gick ut redan på fredagskvällen.

– Provsvaret kom så sent. Det var flera som skulle vara med och många frågor som måste lyftas. Vi jagade upp många på morgonen och sedan gick vi ut så fort som möjligt. Vi har följt rutinerna, säger hon.

– Provsvaret kom sent på fredagskvällen, förklarar Emma-Karin Trygg Vincic. Foto: Berit Önell

Miljöchef Torbjörn Håkansson anser inte heller att det fanns anledning att agera på fredagskvällen.

– Jag fick viss information på fredagskvällen. Min bedömning var att det här var rätt omfattning. I dagsläget har jag inget att erinra, säger han.

Frilag har förgäves försökt få ut Hässleholms vattens rutiner för larm om otjänligt vatten. På tisdagseftermidagen fick vi besked om att nödvattenplanen, som bland annat styr hur en situation med förorenat vatten ska hanteras, sekretessbelagts. Hässleholms Miljös vd Sven Carlsson skriver i sitt beslut bland annat: “Det civila försvaret omfattar all den civila verksamhet som behövs under krigsförhållanden. Ett röjande av uppgifter som rör det civila försvarets dricksvattenförsörjning kan därför skada landets försvar. Uppgifterna ska därför beläggas med sekretess…”

Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter, som gäller som lag, ska den som producerar dricksvatten “omedelbart informera konsumenterna och ge dem de råd som är nödvändiga, när användningen av dricksvattnet begränsas eller när andra åtgärder vidtas för att skydda människors hälsa”.

25 000 hässleholmare tvingas fortsätta koka sitt dricksvatten. Men lagen säger att de har rätt till information. Foto: Berit Önell

Hässleholms vattens egenkontrollprogram från 2011 säger också att rutinen är att omedelbart efter att problemet blivit känt ha samråd med miljökontoret och göra en preliminär riskbedömning och en handlingsplan samt komma överens om hur information ska lämnas till konsumenterna. Skulle någon av parterna i samrådet vara förhindrade att delta i samrådet ska motsvarande åtgärder utföras utan samråd. Samrådet ska i så fall hållas så snart därefter som möjligt.

Torbjörn Håkansson tolkar inte detta som att något borde ha gjorts redan på fredagskvällen.

– Min sammanlagda bedömning är att man kunde göra så här. När situationen är färdig får vi göra en bedömning av vad som kunde gjorts bättre, om vi var tillräckligt förberedda och hur vi kan lära oss av det som hänt, säger han.

Först på söndagen meddelade Hässleholm Miljö och Hässleholms vatten officiellt att det rörde sig om koliforma bakterier. Provsvaret uppgavs då vara verifierat. Därefter har nya prover tagits för att lokalisera orsaken till problemet och även andra bakterier, bland annat e-coli, analyserats. Mer information än så lämnar Hässleholm Miljö inte i nuläget om bakterierna. Det trots att protokollen bör vara offentlig handling så snart de inkommit till bolaget. Uppgifterna har också varit offentliga vid tidigare upptäckter av bakterier i dricksvatten på mindre orter i kommunen.

Lagen ger också medborgarna rätt till information om sitt dricksvattens kvalitet. Livsmedelsverkets föreskrifter säger: “Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det genom en distributionsanläggning ska hålla tillräckliga och aktuella uppgifter om kvaliteten på dricksvattnet tillgängliga för konsumenterna”.

Torbjörn Håkansson har inte sett några protokoll.

– Jag har bara fått en muntlig dragning, säger han till Frilagt.

Han berättar att miljökontoret inte heller har begärt att få Hässleholms vattens egenkontrollprogram för dricksvatten.

– Vi har bara tittat på det på plats. Det finns regler om informationssäkerhet som gör att det inte får spridas. Det blir en administrativ process att hantera det på rätt sätt, säger han.

Han förklarar att koliforma bakterier är en större grupp bakterier. De fungerar som indikatorer och det går snabbt att få svar på om de finns i vattnet, cirka ett dygn.

– Det som nu ska mätas enligt föreskrifterna är e-coli, vilket tar tre dagar och långsamväxande bakterier, som tar sju dagar, säger han.

Han antar att provet som redovisades på fredagskvällen togs på torsdagen och att e-coli borde kunna konstateras tre dygn därefter.

Sven Carlsson svarar Frilagt att Hässleholm Miljö inte kan ta ställning till utlämnande av protokollen ännu. Han förklarar att de preliminära analysresultaten läggs in i laboratoriets databas som bolaget som kund har åtkomst till. Först cirka en vecka efter provtagning skickar laboratoriet ett bekräftat och säkerställt analysresultat till bolaget.

Hässleholm Miljös vd Sven Carlsson förklarar att det inte finns några provprotokoll ännu. Foto: Berit Önell

Enligt Norra Skåne sa Emma-Karin Trygg Vincic på måndagen att vattenprover normalt tas ett par gånger i veckan. Till Frilagt säger hon att hon inte vet vilka provtagningsintervaller som gäller, men meddelar att Läkemedelsverkets föreskrifter följs. Antal provtagningar per år bestäms utifrån antal kubikmeter vatten per dygn. Men Emma-Karin Trygg Vincic vet inte hur många kubik det gäller och har inte tid att ta reda på det. Hon verkar inte heller anse att invånarna behöver veta detta.

Hon skriver i ett mejl till Frilagt: “Det jag kan ge dig just nu är detta svar. Just nu lägger vi all tid på felsökning och provtagning för att så snabbt som möjligt komma till rätta med problemet samt att informera oroliga och undrande invånare. Medborgarna får hela tiden den information som de behöver för att kunna hantera situationen. Förändras något så går vi omgående ut med den informationen”.

Vid vilket vattenverk vattnet är otjänligt hålls också hemligt av säkerhetsskäl. Men eftersom Hässleholms stad berörs bör det vara det vattenverk som helt enkelt benämns Hässleholm i egenkontrollprogrammet från 2011. Enligt uppgifterna där producerar Hässleholms vattenverk drygt 7 000 kubikmeter vatten per dygn. Det är troligen mer idag, men knappast mer än 100 000 kubik. Föreskrifterna säger då 12 provtagningar per år, det vill säga en per månad. Det innebär att bakterierna kan ha funnits i vattnet i upp till en månad före vattenprovet i torsdags.

Berit Önell

Läs mer:

2021-10-30 Bakterier i kommunalt dricksvatten

2021-11-01 Dricksvattnet måste kokas minst veckan ut

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se