logga-ligg-tjock

Vattenproverna bättre – Men fortsatt kokning rekommenderas

Vattenproverna bättre – Men fortsatt kokning rekommenderas

Vattnet har blivit bättre, men fortsatt kokning av dricksvattnet behövs ett tag till. Foto: Urban Önell

Provtagningen av dricksvattnet i Hässleholm visar nu på bättre värden. Men invånarna på tolv orter och i alla verksamheter inom samma områden uppmanas fortfarande koka vattnet.

– Vi kan se att det går åt rätt håll, skriver Hässleholm Miljö på måndagsförmiddagen i ett pressmeddelande.

Vattnet från Hässleholms vattenverk bedöms nu som rent, men det fattas två på varandra följande tjänliga provsvar på ledningsnätet.

Marknadschef Emma-Karin Trygg Vincic förklarar att vattnet från de senaste vattenproverna inte varit otjänliga utan enbart tjänliga med anmärkning.

– Det är mer än vad vi vill ha, men det är inte otjänligt. Det ska vara helt grönt, säger hon.

Emma-Karin Trygg Vincic, marknadschef på Hässleholm Miljö. Foto: Berit Önell

Hon har fortfarande inte några uppgifter om orsaken till problemet som berör cirka 25 000 invånare. Inte heller om några åtgärder vidtagits för att motverka föroreningen.

– Vi har utgått från flera olika teorier eftersom det tar ett par dagar att få provsvar.

– Vi kan inte säga idag att vi vet vad som hänt. Det kan vara så att vi inte hittar det. Enligt Vaka, den nationella vattenkatastrofgruppen, är det rätt vanligt att man inte hittar den direkta orsaken. Det kan också vara flera orsaker, säger hon.

Både Vaka, som ger råd i situationer som denna, och kommunens miljöavdelning och säkerhetsavdelning har varit delaktiga i ärendet från början.

Som Frilagt tidigare berättat kan vattnet ha blivit otjänligt före den 28 oktober då det otjänliga provet på utgående vatten från vattenverket togs. Detta var ett omprov på grund av att vattnet den 26 oktober var tjänligt med anmärkning på tre provunkter på ledningsnätet, alltså hos abonnenter, i området. Det senaste tjänliga provet från vattenverket togs den 12 oktober. Någon gång därefter har bakterierna alltså på något sätt kommit in. När och var halterna varit högst är okänt, men det enda otjänliga prov som finns dokumenterat är det från vattenverket den 28 oktober.

Hässleholm Miljö betonar dock i sitt pressmeddelande åter att inget vatten med bakterier i otjänliga halter nått konsumeterna. Enligt Emma-Karin Trygg Vincic är bolagets huvudteori är att problemet uppstod i vattenverket eftersom det var där de högsta halterna av koliforma bakterier uppmättes.

Hon berättar att en mängd prover tagits varje dag för att ringa in problemet. De bakterier som analyserats är inte bara koliforma, e-coli och långsamväxande bakterier som används som indikatorer. När dessa finns kan det betyda att vattnet även innehåller andra bakterier.

Emma-Karin Trygg Vincic berättar att man därför också analyserat vattnet för intestinala enterokocker och Clostridiens perfringens. Båda kan finnas i jord och i avloppsvatten och kan orsaka magsjuka.

– Hittills har vi bara fått negativa svar på dem, säger Emma-Karin Trygg Vincic.

Hon förklarar att förhoppningen nu är att under tisdagsförmiddagen kunna lämna ett preliminärt besked om när kokningsrekommendationen kan upphävas.

– Det ser bra ut nu, men det kan alltid komma bakslag. Vi kommer att fortsätta ta extra prover ett tag framöver. När vi väl häver kokrekommendationen kan invånarna absolut känna sig trygga med det, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se