torsjö live vers2

Visdomens källa finns definitivt inte i Hästveda

Visdomens källa finns definitivt inte i Hästveda

INSÄNDARE. Söker du efter Visdomens Källa, den mytomspunna källa som man kan dricka ur, för att få visdom och att bli upplyst om tingens ordning i världen? Efter att ha läst Ernst Herslows senaste insändare angående ”Klimathysterin”, står det klart att du inte skall göra sökandet i Hästveda!

I sin insändare påstår Herslow återigen att vi inte har någon klimatkris. Han gör det genom att hänvisa till en rad olika institutioner och personer, som var för sig har dokumenterad kompetens på olika områden, inte alla är auktoriteter inom vetenskaplig klimatforskning. Vad Herslow gör är att han tar lösryckta meningar/data ur komplexa skrivningar och gör en egen tolkning, därefter sätter han in sina tolkningar så de passar hans paradigm, som är förnekelse av klimatproblem.

Enligt Herslow har vi koldioxid och andra växthusgaser att tacka för för vårt välstånd. Klimatförändringar med ökad temperatur är endast till fördel och skulle enligt Herslow rädda livet på 100 000 människor per år. Om man tittar på en jordglob och placerar in, på globen, var de flesta människorna bor, så framgår det att de lever i områden, där brist på värme inte är ett problem, tvärtom!

Ernst Herslow hänvisar bland annat till en vetenskaplig organisation ”Our World in Data”. De sammanställer vetenskapliga data och Herslow hänvisar till dem angående fossila bränslens positiva inverkan på ekonomin. Fossila bränslen och därigenom växthusgaser har haft en avgörande effekt för att göra vår jord grönare och för att reducera fattigdomen i världen, enligt Herslow. ”Our World in Data” skriver beträffande koldioxid ”Emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases – are a primary driver of climate change.”. Översatt: Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser – är en primär orsak till klimatförändringar.

Med alla positiva effekter, som Herslow påstår, borde vi istället för att minska utsläppen av växthusgaser, öka utsläppen och öka användningen av fossila bränslen. Faktum är att industrialiseringen av samhället och global handel har bidragit till vårt välstånd, inte utsläppen. Med Herslows logik kan vi också bortse från alkoholens långsiktiga skadeverkningar med medicinska skador och social misär, alkoholisten upplevde positiva effekter av alkoholen, en gång i tiden. Vi vet att en alkoholist måste förändra sitt leverne, för att överleva. Samma sak gäller för vårt samhälle, vi måste ställa om vår energiförsörjning för att betala den miljöskuld, vi dragit på oss genom åren.

Stanley Hallström, Partipolitiskt Oberoende

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se