torsjö live vers2

Prickar i vattnet analyserade – föroreningens orsak ännu outredd

Prickar i vattnet analyserade – föroreningens orsak ännu outredd

Märkliga vita prickar i det kommunala dricksvattnet oroade många hässleholmare under tiden vattnet var otjänligt på grund av för höga bakteriehalter. Efter att kokrekommendationen upphävts finns prickarna fortfarande kvar hos en del. Nu har Hässleholm Miljö skickat sådant vatten på analys och meddelar att det är kalk, vilket bekräftar de ansvarigas tidigare bedömning. Frågan är dock om det är hela sanningen. Kalk fälls ut vid kokning och blir kvar som vita korn på bottnen i grytan, men de prickar som Frilagt sett har tvärtom stigit upp till ytan.

Efter att dricksvattnet i lördags bedömts tjänligt för alla de 25 000 berörda fattades beslut att låta analysera de vita prickarna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Vita prickar syntes fortfarande på fredagen i vattnet.

Sven Carlsson, vd för det kommunala bolaget Hässleholm Miljö där Hässleholms vattens va-verksamhet numera ingår, berättar i ett mejl till Frilagt sent på torsdagskvällen att de flesta av de abonnenter som först erbjöds att lämna vattenprov avböjde på grund av att det inte längre sågs som ett problem. Senare i veckan togs ett prov ute hos en abonnent som tidigare varit i kontakt med Hässleholms vatten. Nu har analyssvaren kommit.

Sven Carlsson skriver: ”Analyssvaren bekräftar det som vi sa initialt när abonnenter hörde av sig och undrade – nämligen att det var kalk. Vid kokning framträder en hinna på ytan och vita korn på botten som stannar kvar efter att vattnet kylts ned till rumstemperatur”.

Han förklarar att det kommunala vattnet i Hässleholm är mineralrikt och medelhårt. Halterna av både kalk och magnesium är relativt höga. Han fortsätter: ”Lösligheten för kalk i vatten minskar vid ökad temperatur och vid uppvärmning fäller kalk ut och blir synlig. Detta är inte farligt. Orsaken till varför det inte uppmärksammats i vanliga fall är att man normalt sett inte kokar vatten för dryck. Man häller i grönsakerna eller pastan och sen tittar man inte mer på det”.

Det är fortfarande inte klarlagt hur dricksvattnet kunde bli otjänligt. Enligt Sven Carlsson är därmed inte heller några åtgärder klara.

Han skriver att han förstår att det är intressant att få veta vad som kan ha gått fel i samband med att bolaget tvingades gå ut med en kokrekommendation till så många personer: ”Det är såklart inget man gör lättvindigt. Det är mindre än en vecka sedan som vi hävde den sista kokningsrekommendationen och vårt arbete med efteranalys och slutsatser är inte klart”.

Han betonar att de ansvariga verkligen inte vill att något liknande ska hända igen: ”Vi kommer att analysera det som hänt, dra relevanta slutsatser och också vidta de åtgärder som vi anser vara nödvändiga för att minska risken för upprepning, var så säker. Arbetet görs i samråd med våra tillsynsmyndigheter som alltså har insyn i arbetet”.

Han kan dock slå fast att problemet inte orsakades av någon ledning som grävts av eller rör som kopplats fel, så som var fallet i Kristianstad.

Hässleholm Miljös vd Sven Carlsson slår fast att dricksvattnet i Hässleholm inte blev otjänligt på grund av någon ledning som grävts av eller rör som kopplats fel. Vad det berodde på är inte klarlagt, men ska analyseras vidare. Foto: Berit Önell

Enligt Sven Carlsson är det sällan som det går att med hundraprocentig säkerhet säga vad som orsakat förekomsten av bakterier i vattnet: ”Det kan vara flera samverkande orsaker som sammantaget gör att det blir en förekomst. Väderbetingelser, interna åtgärder och rena tillfälligheter var för sig inte är tillräckligt men tillsammans kan de innebära att man får ett händelseförlopp, så som nu skedde.

Eftersom Sven Carlsson inte ställer upp på intervju utan enbart svarar på mejl är det svårt att ställa följdfrågor. De följdfrågor vi ändå mejlade på torsdagskvällen hade på fredagskvällen inte fått några svar.

Frilagt får dock fortsatt rapporter om prickar i vattnet på samma sätt som vi tidigare också observerat. Det är prickar som syns oavsett om vattnet kokat eller inte och de stiger till ytan där de ligger kvar som små flarn alternativt fastnar på kärlets glasväggar. De flesta uppges vara vita, men en del är också gulaktiga eller svarta. De fanns inte i vattnet innan kokrekommendationen gick ut den 30 oktober.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se