torsjö live vers2

Bidrag till fler för utbyggnad av fiber

Bidrag till fler för utbyggnad av fiber

Hässleholms kommun får cirka 8,8 miljoner kronor i statligt stöd för fiberutbyggnad på landsbygden. Men de privata aktörerna IP-Only och Open Infra får bidrag inom samma områden, vilket kommer att påverka kommunens utbyggnadsplan.

När den senaste omgången stöd för fiberutbyggnade är klar har flera aktörer fått beviljat pengar från Post- och Telestyrelsen, PTS, för utbyggnad inom Hässleholms kommun. Kommunens egen fiberavdelning får bidrag för områdena runt Sösdala-Ella, Adseke, inklusive Norra Mellby, samt en del av Röke landsbygd. Det berättar kommunen i ett pressmeddelande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Kommunens fiberutbyggnadsplan kan påverkas av att flera privata aktörer fått stöd för att bygga ut inom samma områden på landsbygden. Foto: Berit Önell

Samtidigt som bredbandsstödet är positivt för Hässleholms kommun, innebär beviljandet av stöd till IP-Only och Open Infra att Hässleholms kommuns fiberavdelning kommer att behöva revidera sin utbyggnadsplan.

– Just nu får vi många frågor från boende i bland annat Verum med omnejd där IP-Only är ute och bedriver försäljning. IP-Only har fått beviljat bidrag i området, men vi vet inte exakt var de kommer att bygga, säger fiberchefen Tony Hadarsson i pressmeddelandet.

Denna omgång bredbandsstöd har varit lite annorlunda mot tidigare omgångar. PTS har nu markerat exakt vilka fastigheter som de sökande kan få bidrag för, och aktörerna har skickat in ansökningar där de har angett hur mycket pengar de anser sig behöva för att bygga till dessa. Det finns inga regler för hur stor andel slutkunden ska betala.

De som har blivit beviljade stöd från PTS har tre år på sig att bygga färdigt. Om de inte uppfyller det kravet kommer de att bli återbetalningsskyldiga.

– I dagsläget har vi inte någon information om exakt vilka fastigheter de andra aktörerna har fått bidrag för. Det är offentligt efter årsskiftet och först då kan vi se över hur detta påverkar oss, säger Tony Hadarson.

Enligt pressmeddelandet ska information om utbyggnaden gå ut under kommande vecka till alla fastighetsägare som har gjort intresseanmälningar i de områden där Hässleholms kommuns fiberavdelning har fått beviljat stöd.

Alla kunder som fiberavdelningen har i sitt kundregister ska också få ett e-postmeddelande om Post- och Telestyrelsens beslut.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se