torsjö live

Stadsbyggnadspris till två: Omstritt hus på T4 prisas

Stadsbyggnadspris till två: Omstritt hus på T4 prisas

K-Fastigheters flerfamiljshus som tvingade bort den gamla musikpaviljongen från Officersparken är en av två mottagare av kommunens första stadsbyggnadspris. Foto: Berit Önell

När Hässleholms kommuns stadsbyggnadspris för första gången delas ut på galakvällen på fredag finns två mottagare. Priset går till både det restaurerade Bensonhuset och kvarteret Spelet 1, före detta Officersparken på T4-området, där den gamla musikpaviljongen trots motstånd från en stor folkopinion ersattes av ett modernt flerfamiljshus.

– Att få överlämna Hässleholms kommuns första stadsbyggnadspris till två så värdiga vinnare är verkligen en fröjd, säger miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) i ett pressmeddelande.

Syftet med stadsbyggnadspriset är enligt kommunens hemsida att uppmärksamma byggnader, miljöer eller platser i Hässleholms kommun som bidragit till en god boendemiljö.

Juryn består av miljö- och stadsbyggnadsnämndens presidium, det vill säga Kenny Hansson (M), Paul Thurn (SD) och Lars Olsson (C ) samt ledande tjänstemän på stadsbyggnadskontoret, förvaltningschef Helena Östling, planchef Marie Nilsson och bygglovschef Katarina Finyak.

Juryn var enig om vilka som skulle få årets pris, trots att det fanns flera att välja emellan. Många enligt kommunens hemsida hade tagit chansen att nominera byggnader och miljöer som de ansåg värda att prisa.

Den gemensamma motiveringen är: “Båda objekten har med restaurering/nybyggnation bidragit till ett ökat intresse för god arkitektur och innovativt byggande genom att skapa projekt som bidrar till väl gestaltade livsmiljöer, samt bidragit till att förstärka Hässleholms attraktionskraft.”

– Tillsammans visar pristagarna att nybebyggelse och befintlig kulturmiljö går hand i hand för en levande stadsmiljö, säger Kenny Hansson.

– Enskilt lyfter de respektive närmiljö genom noggrant genomförande och väl genomtänkta materialval, fortsätter han.

– Nybebyggelse och befintlig kulturmiljö går hand i hand för en levande stadsmiljö, säger Kenny Hansson. Foto: Berit Önell

Det finns också separata motiveringar. För Bensonhuset lyder den: ”Efter noggrann renovering av en av stadens äldsta och mest betydelsefulla hus står nu huset öppet för allmänheten. Byggherren har lyckats bevara det historiska i ett respektfullt renoverat yttre och inre och tillgängliggjort byggnaden genom publika verksamheter. Huset och dess byggherre, Blocket förvaltning AB, sätter som första mottagare kulturhistorien på kartan igen.”

Åke Johansson, delägare i Blocket Förvaltning, kommenterar utnämningen på kommunens hemsida.

– Vi är stolta och glada för det här priset, hedrade att folk tycker att det blivit bra. Vi har arbetat med detta under lång tid nu så vi har nästan blivit hemmablinda. Detta är ett hus som verkligen har en historia, säger han.

Bensonhuset belönas för en respektfull restaurering av en historisk miljö som dessutom blir tillgänglig genom publika verksamheter. Foto: Berit Önell

Här är juryns motivering till att Kvarteret Spelet 1 prisas: ”Vacker nybyggnation omgiven av grönska och närhet till centrala Hässleholm. Färgsättning och materialval av fasadbeklädnad som gör att byggnaden naturligt smälter in bland befintlig bebyggelse med anor från regementstiden. Parkområdet runt byggnaden upplevs som en förlängning av hemmet och kan avnjutas genom de stora fönsterpartierna eller på de generösa luftiga hörnbalkongerna eller uteplatserna.”

Åsa Fredin, affärsområdeschef på K-Fastigheter, är också glad.

– Stadsbyggnadspriset betyder enormt mycket för oss! Detta pris är definitivt ett kvitto på att konceptuellt bostadsbyggande kan anpassas till omgivningen och tillföra god arkitektur. Och extra varmt i hjärtat är det såklart att det är just i Hässleholm och just det här huset. Vi är otroligt stolta över Kvarteret Spelet som är ett väldigt vackert hus i en fantastisk miljö, säger hon på kommunens hemsida.

Hon arbetade tidigare på kommunens stadsbyggnadskontor och gick över till K-Fastigheter när debatten om musikpaviljongen rasade som värst. En stor folklig opinion kämpade för att bevara musikpaviljongen i Officersparken. I juni 2016 sa kommunfullmäktige nej till folkomröstning efter att merparten av de 4 100 underskrifter som krävdes hade underkänts av valnämnden.

Det fanns olika uppfattningar bland politikerna om vad god arkitektur och kulturvärden innebär.

– Att förstöra denna vackra park, ett kulturminne som är omistligt, är inget annat än stor synd och skam, sa Patrik Jönsson, då gruppledare för SD.

Douglas Roth, ledande moderat som idag är kommunfullmäktiges ordförande, överklagade både försäljningen av Officersparken, som beslutades i tekniska nämndens arbetsutskott, och kommunfullmäktiges beslut att säga nej till folkomröstning.

Så här såg det ut i Officersparken innan musikpaviljongen gav plats för flerfamiljshuset. Foto: Berit Önell

Enligt kommunens egen byggnadsvårdsskrift från 1986 skulle hela T4-området, inklusive Officersparken, bevaras. Men detaljplanen för området tillät att musikpaviljongen flyttades och gav plats för ett femvåningshus. 2017 flyttades tak, fönsterbågar och trappa till gräsmattan framför T4-matsalen på andra sidan Kaserngården där en ny paviljong byggdes upp.

Det blev ett dyrt projekt för kommunen som sålde tomten för bara en miljon kronor till K-Fastigheter och sedan bekostade flytten med 2,7 miljoner kronor. Bygglovsansökan för huset kunde först inte godkännas eftersom förslaget inte följde gestaltningsprogrammet för hur byggnader i området ska se ut för att smälta in i den kulturhistoriska miljön. Det löstes genom att det fyrkantiga huset fick gul fasadfärg istället för svart och att glaspartierna minskades.

Berit Önell

Läs mer:
2015-06-10 Femvåningshus före värdefull kulturmiljö
2015-08-16 Succé för konsert i musikpaviljongen
2015-10-27 Förslag till hus med ny färg i officersparken
2016-06-14 Nej till folkomröstning om musikpaviljongen
2016-06-15 Bygglov för höghus utan p-platser i parken
2017-09-14 Paviljongflytt kostade 2,7 miljoner
2017-05-25 Paviljonginvigning till glädje och sorg


Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se