torsjö live vers2

Hela landet ska kunna leva

Hela landet ska kunna leva

INSÄNDARE. Det är nu mindre än ett år kvar till valdagen och vi som varit med ett tag konstaterar att traditionsenligt så framträder flera partier som   landsbygdsvänliga. På åttiotalet fanns en bild med företrädare från olika partier sittande i samma båt och med  devisen ”Vi sitter alla i samma båt ”. Det fanns en gemensam uppslutning kring ”Hela Sverige skall leva kampanjen”.

Sedan dess har flera valt att lämna båten för att vart fjärde år återkomma och vilja stiga på igen. Jag känner mig trygg i att centerpartiet även är ett landsbygdsparti mellan valen och genom sin politik värnar om decentralism, småföretagande, ekologi och resurshushållning. Äganderätten och strandskyddsfrågor är exempel på den senaste tidens  profilfrågor där centern  fått vara drivande i besluten.

Centerpartiets landsbygdspolitik vill underlätta för att hela landet skall kunna leva och jag ser framemot ytterligare åtgärder som ger möjligheter för alla dem som valt att bo och verka på landsbygden.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Lars-Ivar Ericson C

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se