Gruppen-3a-328x120

Vad är din stadskärna värd?

Vad är din stadskärna värd?

INSÄNDARE. Du kanske aldrig reflekterar över frågan om varför din stadskärna är viktig, men det finns anledning att fundera över det. Du är nämligen med och påverkar vilken stadskärna du vill ha framöver, genom dina val. Vad är den värd för dig – för näringslivet, för miljön, för den sociala hållbarheten, för besökaren, för investeraren och för skatteintäkterna? Hur styrs din stadskärna? Vem bestämmer om den ska vara trevlig eller ful och tråkig? Fundera på det, men kom ihåg…ingen puls utan din.

43 svenska städers samverkansorganisationer har enats i en nödvändig och viktig upplysningskampanj för att peka på betydelsen och värdet av våra stadskärnor. Man kanske inte alltid tänker på det men stadskärnan är viktig och tillhör oss alla, den blir vad vi själva gör den till. Den är vår känslomässiga bindning till staden och skyltfönstret för stadens attraktionskraft. Den skapar tillhörighet och samhörighet. Den lockar investeringar och talanger, skapar arbetstillfällen och lägger grunden för tillväxt. Därför kräver den också vår uppmärksamhet, omsorg och vårt gemensamma fokus.

Ingen part kan ensam ta ansvar för stadskärnans attraktivitet eftersom den bestäms av så vitt skilda delar som kommersiellt utbud, miljö, arkitektur, historia, trygghet, renhållning, tillgänglighet, kultur, nöje, service, etc. Vi har ett gemensamt intresse att värna stadskärnan, för när den blomstrar så innebär det många positiva konsekvenser som man inte alltid tänker på.

Sveriges stadskärnor omsätter ca 220 miljarder kronor vilket innebär att konsumtion i stadskärnan bidrar till drygt 30 offentliga miljarder i momsintäkter som bland annat går till vård, skola och omsorg. Här skapas lokala arbetstillfällen, i snitt 12% av de sysselsatta i en kommun arbetar i stadskärnan vilket motsvarar omkring 85 miljarder kronor till stat och kommun i inkomstskatter (källa: WSP). Att stötta sitt lokala näringsliv bidrar alltså till tillväxt, det inspirerar företagande och i slutändan kommer mer skattemedel genereras till välfärden. Därför gynnas inte bara näringslivet utan även skola, vård, omsorg och infrastruktur.

Det är i stadskärnan vi hittar de helt unika entreprenörerna, de som sätter prägel på platsen och är ett viktigt bidrag till stadens identitet. Många butiker, restauranger och caféer drivs av egenföretagare som tillsammans bidrar till stadens själ genom sitt speciella utbud. Att konsumera lokalt är att agera hållbart. När du handlar lokalproducerade varor minskar de övergripande transporterna eftersom råvarorna finns i närheten eller att du redan i butiken får rätt vara i rätt storlek och inte behöver skicka returer.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Stadskärnan är ett resultat av alla förändringar genom historien och kommer att överleva genom anpassning. Hur den kommer att se ut och vilken funktion den kommer att ha framöver bestämmer vi gemensamt genom att engagera oss i samverkan, utnyttja vår konsumentmakt och påverka politiskt. Din värdefulla stadskärna behöver dig – ingen puls utan din!

Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor

tillsammans med 43 samverkansorganisationer i följande städer:

Borås, Bollnäs, Eskilstuna, Falköping, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Kiruna, Kristianstad, Laholm, Linköping, Ludvika, Luleå, Lund, Malmö, Motala, Mölndal, Nyköping, Oskarshamn, Piteå, Ronneby, Skellefteå, Sundsvall, Söderhamn, Södertälje, Sölvesborg, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Vännäs, Västervik, Västerås, Ystad, Åmål, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund.

Länk för mer info: https://svenskastadskarnor.se/ingen-puls-utan-din

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se