logga-ligg-tjock

Ja till bolagisering av kommunens fiber

Ja till bolagisering av kommunens fiber

Kommunens fiberavdelning bolagiseras vid årsskiftet. Foto: Berit Önell

Fiberavdelningen i Hässleholms kommun kommer vid årsskiftet att bolagiseras. Det beslöt kommunfullmäktige på måndagsförmiddagen. Därmed drabbar inte nedskrivningen på cirka 150 miljoner kronor – skillnaden mellan hittills investerat belopp och verksamhetens marknadsvärde – den kommunala budgeten. Dessutom förväntas styrningen och kontrollen förbättras. De flesta av de politiska partierna var nöjda med den kortfattade kompletterande information som tagits fram efter återremissen vid förra sammanträdet. Men S och V ville behålla verksamheten i kommunal regi och reserverade sig mot beslutet.

Debatten om fiberbolagiseringen handlade mycket om bristfällig styrning och skenande kostnader, något som präglat projektet sedan beslutet 2015. Allt fler partier har efterhand följt efter Folkets väl som var det enda parti som sa nej 2015 då fullmäktige beslöt att investera 46 miljoner kronor för att bygga ut fiber. Investeringen beräknas nu landa på cirka 700 miljoner kronor.

Enligt kalkylen som fullmäktige tog ställning till på måndagen är anskaffningsvärdet nu över 500 miljoner kronor, lite olika beroende på redovisningsmetod. En nedskrivning med mellanskillnaden mellan anskaffningsvärdet och marknadsvärdet måste göras, cirka 150 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) och allianskamraterna Robin Gustavsson (KD) och Agneta Olsson Enochsson (L) argumentation för bolagisering handlade mycket om att slippa lägga sparkrav motsvarande nedskrivningen på kärnverksamheterna. Men även den bristande styrningen och revisorernas kritik mot denna, ett par veckor efter att Lars Johnsson tillträtt i februari 2018, togs upp.

– Jag har aldrig, varken förr eller senare, varit med om en sådan sågning från revisorerna. Det fanns ingen styrning, inga nyckeltal och definitivt ingen affärsmässighet, förklarade han.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) berättade om revisorernas sågning av hur fiberverksamheten leddes.

Därefter beslöts att ny kompetens måste in i fiberverksamheten, vilket ledde till att en fiberchef anställdes, Tony Hadarson. Enligt Lars Johnsson har det därefter varit en helt annan kontroll på projektet.

Kommunalrådet Lena Wallentheim (S) påpekade dock att revisorerna varit kritiska även de senaste åren. Hon medgav att det funnits brister, men försvarade också kommunens hantering av fiberfrågan. Hon hävdade bland annat att kommunen måste ta ansvar för fiberutbyggnaden eftersom, det inte fanns något privat företag som ville bygga ut i hela kommunen. Hon menade också att kommunen vann merparten av tvisten med Konkurrensverket som kostade skattebetalarna sex miljoner kronor.

– Det var också vi rödgröna som yrkade att det skulle tillsättas en politisk styrgrupp och anställas en ekonom, sa hon.

Enligt Lena Wallentheim skulle en del av förlusten i kommunens regi kunna skrivas ned cirka 47 miljoner kronor, om det gjorts efterhand under året.

– Jag har stämt av med ekonomikotoret, berättade hon.

Hon påminde om att det kan behövas aktieägartillskott, som också är skattepengar, om det visar sig att det blir dyrare än väntat att bygga ut fiber på landsbygden. Hon ville även veta om det kommunala fiberbolaget ska fortsätta att erbjuda fiber till alla kommuninvånare. Lars Johnsson svarade att det ska gälla fortsatt. Även likvärdigt pris finns med i förslaget till ägardirektiv.

Lena Wallentheim (S) ville ha kvar fiberavdelningen i kommunal regi och hävdade att det även då hade kunnat göras avskrivningar, men bara med 47 miljoner kronor.

SD-kommunalrådet Hanna Nilsson förklarade att hon var glad att flera partier nu ville göra något åt det från början dåligt skötta fiberprojektet. Hon medgav inte någon egen skuld i de senaste årens bristande styrning, men anklagade de rödgröna för att inte vilja erkänna hur dålig affären varit för kommunen.

Centerpartiets Lena Svensson förklarade att driftsformen inte är det viktigaste för hennes parti utan att alla invånare ska få fiber till samma kostnad. Hon ansåg också att svaren efter återremissen var tillräckliga och röstade ja till bolagisering.

Björn Widmark ifrågasatte talet om att alla måste erbjudas fiber till sammma kostnad.

– Vi som bor på landet vet att det finns mycket annat som vi inte får till samma kostnad. Det kan gälla el till sommarstugan, vatten, avlopp eller snöröjning. Det fanns privata aktörer som erbjöd sig att bygga ut fiber i kommunen, men inte kunde garantera samma kostnad för alla. Detta socialistiska tänkande är anmärkningsvärt, sa han och nämnde att han och hans grannar i Gumlösa fått fiber via ett privat bolag för 15 000 kronor, alltså 4 000 kronor billigare än kommunens fiber.

Björn Widmark var kritisk mot att alla ska garanteras samma pris för fiberanslutning.
Thomas Haraldsson (L) blir ordförande i de nya bolagen.

Folkets väl valde i konsekvens med sitt tidigare ställningstagande att inte delta i beslutet och menade att nedskrivningen var en förlust som majoriteten nu ville trolla bort.

Voteringen slutade med att 39 ledamöter röstade ja till kommunstyrelsens förslag att bolagisera fiberverksamheten, 16 röstade nej och fyra avstod från att delta i beslutet. Två ledamöter var frånvarande.

Beslutet förklarades omedelbart justerat och gäller även om det överklagas.

Fullmäktige valde också styrelser, med samma ledamöter för fiberbolaget och det holdingbolag som ska äga fiberbolaget. Ordförande blir Thomas Haraldsson (L), vice ordförande Ulf Berggren (SD) och övriga ledamöter Urban Widmark (M), Anita Nilsson (SD), Monica Ero (S) Christer Welinder (S) och Kristoffer Manno (C ). FV deltog inte i detta beslut heller. Även MP, som annars sagt ja till bolagiseringen, avstod, med motiveringen att den politiska organisationen har minskat möjligheterna för mindre partier att få inflytande.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se