torsjö live vers2

Ut med svansen mellan benen

Ut med svansen mellan benen

INSÄNDARE. Adjöss Per Bolund(MP) det är utan tvekan många som ser din sorti ur regeringen som både önskvärd och nödvändig! Ditt parti med sina många naiva och verklighetsfrämmande hen-kvinnor har i sanning ställt till det för landets gräsrötter. Detta med benäget bistånd av makthungriga socialdemokrater.
Ert parti har tycks ha lämnat ”miljön” åt sitt öde för att koncentrera er på den svåröverskådliga omtvistade klimatfrågan. Detta med meningslösa betungande pålagor för våra medborgare som följd. Ni sprider rena lögner om att aktiviteter här i Sverige i någon som helst grad skulle kunna påverka jordens klimat. Den omfattande miljöförstöring som vi ser och faktiskt kan göra någonting åt tycks ni tappat intresset för.
Ni lämnar fegt era kumpaner i regeringen med bl a motiveringen att ni inte kan regera med en budget med förslag om en sänkning av drivmedelsskatten med 50 öre per liter! Detta visar med all tydlighet er totala oförmåga att känna av väljare-medborgares nödvändiga dagliga behov av att till en rimlig kostnad kunna använda den nödvändiga välsignade bilen.
Public Service SVT och SR har med sin dominans i medievärlden bidragit till en osund ”politisk korrekthet” och ”sanningar” som inte låter sig ifrågasättas. Ett litet marginellt parti som miljöpartiet med sina extrema idéer har inte i tillräckligt hög grad kritiskt granskats.
Vi har i färskt minne det som utspelade sig i tv-rutorna den där minnesvärda dagen då vi såg vår första kvinnliga statsminister både väljas och avgå!
Kanske kan vi hoppas på att någon ”journalist” på exempelvis SVT ska komma på tanken att fråga våra politiker huruvida dessa anser att vi har en väl fungerande ”representativ demokrati”. Demokrati som sägs vara folkstyre eller folkmakt.
Avståndet mellan landets gräsrötter och våra så kallade politiska företrädare tycks avgrundsdjupt.
Det finns anledningar att ifrågasätta det som förmedlas via våra skimrande tv-skärmar och också det vi kan ta del av på ”nätet”.
Kära gräsrotsvänner låt oss ta del av flera källor använda våra sinnen och dra egna slutsatser!


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se