Gruppen-3a-328x120

Slå vakt om det småskaliga fisket

Slå vakt om det småskaliga fisket

INSÄNDARE. Läsåret 1967 – 1968 hade  jag tjänst som lärare på Hanö. Då fick jag lära känna fiskare och deras arbetssituation. De hade långa arbetsdagar men fångsten var oftast god.

Sedan dess har östersjöfisket förändrats till det sämre. Jättetrålare som bedriver ett industriellt trålfiske har gjort att torskbeståndet minskat  kraftigt och nu ser vi tecken på tillbakagång för sill och strömming.

Detta innebär att det småskaliga fisket är hotat. Det är ett fiske som använder skonsamma redskap och fångsten blir människoföda istället för  industrifisket som producerar fiskmjöl.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det är rimligt att riksdag och regering nu agerar kraftigt för att slå vakt om det småskaliga kustnära fisket. Det gäller nu att påverka på EU-nivå och även genom inhemska stödåtgärder bevara östersjöfisken och lokala fiskare längs Östersjökusten. Sker inte detta hotar slutet för lokala fisket och hela ekosystemet i Östersjön kommer att försämras.

Lars-Ivar Ericson C, Tyringe

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se