logga-ligg-tjock

Fem bekräftade fall av omikron i Skåne

Fem bekräftade fall av omikron i Skåne

Fem fall av den nya virusvarianten omikron har nu bekräftats i Skåne. Det meddelar smittskyddsläkare Eva Melander i ett mejl till Frilagt. Samtliga fall är personer som antingen är smittade utomlands eller har en koppling till andra utlandssmittade.

På tisdagen rapporterades 281 nya fall av covid-19 i Skåne. Belastningen på sjukvården har ökat något och nu vårdas 63 smittade på sjukhus, varav åtta i intensivvård.

Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

Eva Melander berättar att Region Skåne också utreder ett antal misstänkta fall av omikron. Hon skriver: “En del av dessa har anknytning till varandra men för de resterande är det för tidigt att uttala sig om eventuella kopplingar”.

Region Skåne uppger inte i vilka kommuner de smittade finns. Eva Melander svarar inte på Frilagts fråga om på vilken grund ett sådant sekretessbeslut fattas eftersom det knappast gör att enskilda personer kan identifieras.

Hon skriver: “Vi redovisar aldrig bostadsort eller andra personliga uppgifter för enskilda fall eller detaljer i enskilda utbrott. Däremot redovisar vi statistik för covid-fall per kommun, dock inte särredovisat för olika virusvarianter”.

Hon anser inte heller att allmänheten, samhällsinstitutioner eller näringsidkare behöver veta var omikron finns för att kunna vidta smittskyddsåtgärder. Det trots att omikron misstänks vara betydligt smittsammare och dessutom lättare smittar vaccinerade personer. Hon skriver: “Ur smittskyddssynpunkt hanteras omikron-fallen på samma sätt som övriga fall med covid avseende information, förhållningsregler och smittspårning så det är samma rekommendationer som gäller oavsett vilka virusvarianter som är i omlopp”.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se