torsjö live vers2

Okänslighet och gräsrötter

Okänslighet och gräsrötter

INSÄNDARE. Vi erinrar oss bilden av en Per Bolund (MP) i tv-rutan med näven i höjd i luften. Han svarar som ensam partiföreträdare jakande på frågan om det i frågan om klimatet kan vara aktuellt att genomföra ”extremåtgärder” liknande de som genomförts under pandemin.
Det vill säga åtgärder som kan innebära en inskränkning av medborgerliga fri- och rättigheter. Bilden är talande!
Nå Lars Nord din ensidiga retorik där du ständigt pekar finger mot SD är utsliten. Undertecknad tillhör för övrigt inget politiskt parti vare sig SD eller något annat.
Noteras bör att Nord och andra inte minst företrädare för våra etablerade politiska partier har fått SD att växa. Vi erinrar oss uttalandet ”dem tar vi inte i med tång”. Genom totalt avståndstagande och vägran att överhuvudtaget taget tala med eller till SD har man gödslat myllan i vilken vi sett partiet växa. Detta till ett långt mycket större parti än Bolunds lilla miljöparti på väg ut ur riksdagen.
Lars Nord rekommenderas för övrigt att ta del av samtliga politiska partiers mer eller mindre smickrande historia.
Att efterlysa lägre skatter på drivmedel kallar en okänslig Nord för ren populism. Detta visar med tydlighet hans okunskap om landets gräsrötter- medborgare och deras vardag.
Naturligtvis behöver vi lägre skatter på drivmedel och också el! Den föreslagna sänkningen på drivmedel med 50 öre per liter helt otillräcklig! En betydligt större skattesänkning är av nöden. Till sist några priser SEK per liter på bensin (diesel) i vår omgivning.
Tyskland 16,08 (14,72), Estland 14,84 (12,56), Ryssland 5,99 (5,92), Österrike 13,49 (13,00),
Danmark 17,61 (15,66), Polen 12,89 (12,42).
Bensinpriser i Europa uppdaterade 2021-09-27.


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se