torsjö live vers2

Väntar fortfarande på Larssons faktaunderlag

Väntar fortfarande på Larssons faktaunderlag

INSÄNDARE. Ronny Larsson I Kvistalånga går till attack mot mig i sin insändare ”Fakta från olika källor”. Anledningen till Larssons attack mot mig som person beror på mina kommentarer och påpekanden, presenterade i ”Ett scenario utan presentation av fakta”, om osaklighet i hans tidigare insändare ”Okänsligt och gräsrötter”. Istället för att förtydliga och räta ut frågetecknen angående sina synpunkter och påståenden, väljer Larsson att attackera mig.

Herr Larsson tycks inte förstå att om man är seriös i sina försök att bilda opinion eller debattera samhällsfrågor, måste man vara saklig. Till saklighet hör att citat skall vara korrekt återgivna och presenterade i rätt sammanhang, att påståenden skall vara sakligt underbyggda, med referenser till faktaunderlag, om det inte är allmänt kända förhållanden.

I sin tidigare insändare gjorde Larsson påståenden beträffande Per Bolunds framträdande i TV, som inte överensstämde med min minnesbild. Efter att Larsson förtydligat att det rörde sig om partiledardebatt SVT, har jag kontrollerat sakförhållandena och det visade sig att min minnesbild stämde. Larsson har som citat angivit ordet ”extremåtgärder” angående frågan som Per Bolund svarade jakande på. Ordet ”extremåtgärder” nämndes aldrig i frågeställningen, eller i anslutning till frågan.

Den kvinnliga moderatorn vid debatten, som ställde frågan, som Bolund svarade jakande på, sade att pandemireglerna begränsat våra fri- och rättigheter, med en tydlig hänvisning till begränsningar av antalet personer vid sammankomster, t ex begravningar, kyrkobesök samt antalet samtidiga kunder i affärer. Ronny Larssonlåter sig dock inte nöjas, när har kommenterar lägger han till medborgerliga, så att vi får läsa ”inskränkningar av medborgerliga fri- och rättigheter”. Grundläggande ”medborgerliga” rättigheter är bl a, yttrandefrihet, pressfrihet, religionsfrihet och rösträtt. Larsson antyder, genom sin skrivning, att Per Bolund och Miljöpartiet är beredda till ”inskränkningar av våra medborgerliga rättigheter”. Vid debatten fick Bolund aldrig möjlighet att utveckla sitt svar på frågan, men sa att han inte avsåg begränsningar för folk. Ronny Larsson preciserade aldrig vad han avsåg med sin formulering och dess innebörd. Han insinuerar dock en egen långtgående tolkning och förståelse av Bolunds handuppräckning.

Larsson påstår i sin senaste insändare att Per Bolunds agerande var anmärkningsvärt och därigenom väckte stort mediaintresse. Medias intresse för Per Bolunds kommentarer vid debatten, rörde inte hans handuppräckning, eller miljöfrågor. Det var hans kommentar angående den nya högeralliansen, som han benämnde som blå/brun. Vilket hetsade upp Jimmie Åkesson enormt och tydligen också Larsson. Det uttalandet är dock helt ovidkommande till miljöfrågan, som Larsson aktualiserade. Medias intresse rörde mer Åkessons reaktion, än Bolunds uttalande, enligt min uppfattning.

Det kan diskuteras om pandemireglerna innebar en inskränkning av fri- och rättigheter. De innebar en inskränkning av vår rörelsefrihet! Under en pandemi, med ett mycket smittsamt virus, som för stora grupper är dödligt, att då införa regler för att förhindra spridning av viruset, på det enda sättet vi kände till, att hålla människor separerade, kan inte anses som inskränkning av fri- och rättigheter. Ingen har rätt att utsätta någon annan för livsfara. Att leva i säkerhet och trygghet är en medborgerlig rättighet! Begränsningar av antalet personer i offentliga lokaler finns redan och har funnits i många år, men enligt brandskyddsreglerna. Brandförsvaret kan begränsa antalet besökare vid en offentlig tillställning, med hänsyn till brandförsvar och evakueringsmöjligheter, utan att det anses som en inskränkning av fri- och rättigheter. Pandemireglerna var i samma anda och syfte, men i en större skala. Vi har en rad lagar och regler i samhället, som begränsar vår frihet och som vi i vårt dagliga liv accepterar utan ifrågasättande. Det är beklagligt om den uppoffring vi alla varit tvugna att göra, för att kunna trygga överlevnaden för andra, för Ronny Larsson och andra har upplevts som kränkning av deras rättigheter.

Vi väntar fortfarande, Ronny Larsson, på ditt faktaunderlag angående påståendet om att alla politiska partier har en tvivelaktiga historia. Vi vet att Sverigedemokraterna frenetiskt har försökt att dokumentera påstådda historiska missgärningar hos Socialdemokraterna, som de sedan presenterat på sina propagandakanaler. De tycks dock ha väldigt svårt at hitta en historiker för att producera sin egen historia, en så kallad ”Vitbok”. Kanske ”Vitboken” är som Donald Trumps inkomstdeklaration, vi hör om den år efter år, men vi får aldrig se den.

Ronny Larsson gör uppenbarligen egna tolkningar, därefter kryddar han med något värdeladdat ord och lägger ut texten, i sina försök att påverka och styra läsarens perception. På samma sätt som en skicklig romanförfattare kan få läsaren att visualisera berättelsen de läser och även personifiera berättelsens figurer.

Ronny Larsson framhåller återigen, på samma sätt som han gjort tidigare i inlägg om klimathotet, att han söker information från flera alternativa källor. Utan att närmare gå in och bemöta hans åsikter vill jag istället referera till Jesper Strömbäck, han är professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot politisk kommunikation vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Jag bifogar webbadress till en utmärkt artikel med titeln ”Lita inte på alternativa medier”.  https://www.bt.se/ledare/stromback-lita-inte-pa-alternativa-medier-46a11440/.

Att förvanska sanningen är den värsta lögnen.

Stanley Hallström, Partipolitiskt Oberoende

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se