torsjö live vers2

Ny naturvårdsplan för avverkad skog och utan reservat

När Hässleholms kommuns nya naturvårdsplan antogs på onsdagen var en stor del av skogen på norra Göingeåsen som föreslås för hyggesfritt skogsbruk och skydd redan avverkad. Texten säger bland annat: “Förekomsten av grövre, olikartade lövträd skapar viktiga värden inför framtiden”. De flesta av dessa är nu borta, i enlighet med kommunens skogsbruksplan som uppdaterades i […]

Vi måste ifrågasätta det som sker i klimatalarmismens namn

INSÄNDARE. I sina desperata inlägg tar Ulf Nilsson (UN) klimathysterin till nya höjder. Bland alla de invektiv, faktaresistenta påståenden och allvarliga anklagelser som UN strör kring sig väljer jag att ta upp följande: UN visar upp sin desperation i ett inlägg här på Frilagt 19/11 när han i sedvanlig ödmjuk ton (obs, ironi!) deklarerar att […]

Sänkt drivmedelspris ger fel signal

INSÄNDARE. Att Ronny Larsson inte litar på vad en överväldigande del av forskarna säger, kan jag inte ändra på. Men att han av allt älskar luftföroreningar genom avgaserna från bilismen som sker, samt den temperaturhöjande CO2-gasen, är obegripligt för mig. Att många dör i förtid på grund av luftföroreningar är odiskutabelt och inget som bekymrar […]

Väntar fortfarande på Larssons faktaunderlag

INSÄNDARE. Ronny Larsson I Kvistalånga går till attack mot mig i sin insändare ”Fakta från olika källor”. Anledningen till Larssons attack mot mig som person beror på mina kommentarer och påpekanden, presenterade i ”Ett scenario utan presentation av fakta”, om osaklighet i hans tidigare insändare ”Okänsligt och gräsrötter”. Istället för att förtydliga och räta ut […]