torsjö live vers2

Vi måste ifrågasätta det som sker i klimatalarmismens namn

Vi måste ifrågasätta det som sker i klimatalarmismens namn

INSÄNDARE. I sina desperata inlägg tar Ulf Nilsson (UN) klimathysterin till nya höjder. Bland alla de invektiv, faktaresistenta påståenden och allvarliga anklagelser som UN strör kring sig väljer jag att ta upp följande:

UN visar upp sin desperation i ett inlägg här på Frilagt 19/11 när han i sedvanlig ödmjuk ton (obs, ironi!) deklarerar att jag far med lögn när jag påvisar de allmänt kända positiva följderna för växtligheten av högre koldioxidhalt. Johan Uddling Fredin, professor i biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, säger: ”Jodå, växter stimuleras av atmosfärens stigande koldioxidhalt. Detta har sannolikt bidragit till ökad tillväxt i både skogar och jordbruksområden under de senaste decennierna, globalt sett.”

Sveriges Radio (SR) skriver 11/2 2019: ”Växtligheten ökar på världens gräsmarker som en följd av ökade koldioxidhalter i luften. Koldioxid fungerar som gödsel för växterna och högre koldioxidhalter i luften gör växter mer torktåliga. Det syns i många torrområden i världen som blivit grönare.” Den 26/11 2015 skriver SR: ”Jordklotet har blivit allt grönare de senaste30 åren. Det visar långa serier av satellitmätningar. Att det har blivit lummigare på jorden beror till stor del på växthuseffekten, enligt bland annat Ben Smiths forskning.”

I en rapport från Hushållningssällskapet skriver man: ”De flesta undersökningar pekar på ökad tillväxtpotential av biomassa då koldioxidkoncentrationen ökar. Inverkan på skördens kvalitet och grödans utvecklingsmönster är uppenbarligen mer svårbedömd då forskningsrapporterna pekar i olika riktningar. Positivt är att våra vanligast förekommande grödor idag tillhör den grupp av arter som gynnas mest av en ökad halt av koldioxid i atmosfären.”

Företaget Linde (f.d. AGA) som handlar med gaser skriver att koldioxid används för att stimulera biologisk tillväxt.  Här diskuteras positiva följder av förhöjd koldioxidhalt i växthus http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/00-077.htm

Här diskuteras också de positiva effekterna av höjd koldioxidhalt för växter: https://klimatforum.com/2019/05/12/problemen-med-en-gronare-jord/

Far människorna bakom alla dessa källor med lögn, UN?

Mina inlägg 8/11 och 2/12 innehåller drygt 20 hänvisningar till faktakällor. För UN betyder dessa fakta inget (7/12): det är bara ”dravel”, och källorna har inte ”någonsin fått ett arbete publicerat och vetenskapligt reviderat” eller ”klarat ens en peer review”. En av mina hänvisningar går till Ole Humlum, klimatolog och professor i fysisk geografi. Humlum har skrivit 3 avhandlingar, bidragit med över 100 artiklar i ”peer reviewed” tidskrifter, är medförfattare till 8 vetenskapliga rapporter och 4 böcker. Med UN:s ögon är denne mycket meriterade klimatforskare alltså inget annat än en ”cherry picker” som har ” illa underbyggda [] åsikter” och kommer med ”svammel”! UN:s kritik är helt enkelt inte seriös.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Slutligen: den kvinnliga civilingenjör och energiexpert som så skickligt och förtjänstfullt lyft fram alla överdrifter i klimatdebatten, inte minst de som levereras av statstelevisionen, heter Elsa Widding och inget annat. Se gärna hennes faktagenomgångar på Klimatkarusellen.se.

Det är vår plikt att ifrågasätta alla tokerier i klimatalarmismens namn och att politikerna bakom besluten ställs till ansvar i takt med att de negativa konsekvenserna av den förödande ”klimat”-politiken ger sig till känna: stigande inflation, kollapsande elsystem, skenande bränslepriser, ökande ”klimat”-skatter, hotad äganderätt i skogen, hotade vattenkraftverk, miljöförstörande vindkraft, svindyra stolleprojekt (”grönt” stål, onödiga vallar mot havet etc.), klimatångest och -skam, och sist men inte minst en svällande klimatbyråkrati i stat och kommun.

Ernst Herslow, Hästveda

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se