Gruppen-3a-328x120

Når ljuset fram till våra misslyckade politiker?

Når ljuset fram till våra misslyckade politiker?

INSÄNDARE. Det är tid för ljusets återkomst. Vintersolståndet inföll den 21 december 2021 om eftermiddagen. Huruvida ”ljuset” framledes når fram till våra välarvoderade politiker och andra makthavare återstår att se.
Skämmas får under tiden den politikerskara som under lång tid misslyckats med det för medborgare-gräsrötter så uppenbara.
Undertecknad vill fästa uppmärksamheten på en rad mörka tillkortakommanden. Tillkortakommanden om vilka politiker under lång tid orerat, kommit med tomma löften utan att åstadkomma ett skvatt.
Skam över politikerskarans oförmåga att förbättra våra hundratusentals fattigpensionärers situation med en garantipension uppgående till 9000 kr per månad ”före skatt”. Årtal har gått inget har hänt förutom att nämnda politiker höjt sina egna redan oacceptabelt höga arvoden och ersättningar.
Skam över misslyckandet med för demokratin det så avgörande att medborgarna ska kunna röra sig fritt och i trygghet på gator, torg och annorstädes. Politikerna har däremot skapat ett samhälle där man ”för sin egen säkerhet” tycks behöva Säpos gorillor.
Skam över våra så kallade folkvaldas orättfärdiga utförsäljning, nedläggning eller rent av destruktion av vår gemensamma egendom. Låt oss ta våra elnät och kärnkraftverk som exempel. Den yttersta konsekvensen av detta kan vi nu se i form skenade elkostnader och risk för elförsörjningens totala sammanbrott. Vi ser människor-hyresgäster i exempelvis kommunalägda fastigheter med elvärme där dessa tvingas sitta frysande och påpälsade för att inte drabbas av elräkningar man inte kan betala.
Skam över politikernas svek mot svaga och sjuka som trots sjukintyg nekats ersättning vid arbetsoförmåga. Exemplen är många och omvittnade. Politikernas oförmåga att se medborgarnas vardag tycks total!
Skam över de välarvoderade politiker som i ljuset av en egen förment godhet lagt orimliga bördor på gräsrötter-medborgare. Detta med prat om om kommande generationer och en naiv tro på att vi med pseudoåtgärder som subventioner till elcyklar och orimliga skatter på bensin och diesel i Sverige kan kan påverka jordens klimat. Klimatet som har koppling till universella krafter.
Skam över de politiker som negligerar de problem vi faktiskt kan iakttaga med hjälp av våra sinnen. Den omfattande miljöförstöringen med utrotning av tusentals djur- och växtarter är iakttagbar och en mänsklig dårskap vi faktiskt kan sätta stopp för.
Nå undertecknad riktar sig i vad som här sägs också till den stora ”politiskt korrekta” skara vars doktriner inte får ifrågasättas. En skara vars storlek påverkats av SVT med sin alldeles egna klimatagenda.
Undertecknad står upp för ”rätten att ifrågasätta”. Denna rätt har anknytning till demokrati och vetande. Den politiskt korrekta skaran i klimatfrågan gör det lätt för sig och talar svävande om klimatförnekare och konspirationsteorier. Detta om någon skulle djärvas ifrågasätta deras tvärsäkra ofta dåligt underbyggda påståenden i nämnda fråga.
Den politiskt korrekte Lars Nord tycks höra hemma i nämnda skara.
Nord går i ett inlägg så långt att han, troligtvis i affekt, påstår att undertecknad ”älskar” avgaser. Med detta tycker undertecknad det är tid att avsluta vidare meningsutbyte med den gode Nord.
Nå till sist djärvas vi påstå att Nords syn på den ”livets gas”, som är en av
byggstenarna för liv på jorden, benämnd koldioxid synes vara minst sagt snäv.


Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se