Gruppen-3a-328x120

Nya avslöjanden väntar

Nya avslöjanden väntar

Berit Önell, ansvarig utgivare för Frilagt

Nu lämnar vi strax ett händelserikt år där Frilagt bland annat avslöjat att det varit fritt fram för svartbyggen och ockupation av stränder i Hässleholms kommun eftersom tillsynsverksamheten prioriterats bort i budgeten. Förbättringar har utlovats, vi får se hur det går det kommande året.

Det fanns ingen budget alls för den väg som kommunen bekostade till en privat jaktanläggning på kommunal mark på natursköna Göingeåsen. Redovisning sker först när avverkningarna av drygt 30 hektar bokskog är klar. En del av den avverkade skogen skulle bevaras enligt kommunens nyligen antagna naturvårdsplan, en plan som tagits fram med hjälp av en extern biolog som timanställdes för totalt över 350 000 kronor.

När 25 000 personer drabbades av otjänligt dricksvatten sekretessbelade det kommunala bolaget Hässleholm Miljö det mesta som invånarna ville veta om orsaker och åtgärder. Frilagt har trots det kunna berätta om en del av hemligheterna, bland annat att Hässleholms vattenverk inte lever upp till Livsmedelsverkets rekommendationer om mikrobiologiska säkerhetsbarriärer. Fler avslöjanden är på gång. Vi har fått ett tiotal beslut där bolaget nekar utlämnande av handlingar av hänsyn till rikets säkerhet. Vi håller på att överklaga några av dem.

Turerna kring sjuksköterskan som arbetade med falsk legitimation inom kommunens hemsjukvård ledde till flera artiklar om följderna där vårdtagare farit illa och till och med dött.

Detaljplanen för reningsverket har varit en följetong under lång tid. Det har varit ganska tyst efter att en mängd kritiska yttranden kom in i september, inte minst från Trafikverket och länsstyrelsen som i princip sågade förslaget. Frilagt kommer självklart att följa upp hur det går, inte minst med tanke på de hotade bostäderna närmast reningsverket.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Covid-19 har fortsatt att kasta sin skugga över oss och någon ljusning verkar inte vara i sikte ännu. Frilagt fortsätter givetvis att granska hanteringen av virus, restriktioner, vaccinpass med mera.

För Frilagts läsare lär en mängd nya avslöjanden om missförhållanden och oegentligheter vänta. Det kan låta negativt, men det mest positiva är väl om sådant avslöjas så att det kan förändras? Lösningarna är dock inte journalistikens uppdrag, det får andra ta itu med medan vi fortsätter att granska. Men det är sedan länge bevisat att korruption och maktmissbruk motverkas av oberoende granskande journalistik som är en helt nödvändig del av en fungerande demokrati. Därför är det så allvarligt när makthavare både försöker och lyckas påverka medier, inskränka offentligheten och undkomma att ställas till svars. Det händer alldeles för ofta även i Sverige och även i Hässleholm. Därför behövs Frilagt som startades just på grund av detta. Det som hände på Norra Skåne 2014 när kommunalråden fick tidningen att bromsa den granskande journalistiken och göra sig av med både undertecknad och nyhetschefen Anders Kauranen var sannolikt inte unikt, men blev en jätteskandal eftersom de politiska påtryckningarna och tidningens eftergifter var så uppenbara.

Det kommande året blir det intressant att se hur Norra Skåne kommer att utvecklas som en edition av Kristianstadsbladet. Bladet har ju flera seriösa granskande journalister i Kristianstad. Dessvärre kan man befara att trenden här i Hässleholm att hellre skriva trevliga “hemma hos-reportage” än att gräva fortsätter.

I höstas blev händelserna 2014 dokumenterade och insatta i sitt rätta sammanhang genom tidigare Ekot-chefen Erik Fichtelius bok Äkta Nyheter – Journalistik i demokratins tjänst. Temat är konsekvensneutralitet, alltså att journalistiken ska ta fram sanningen utan att ta hänsyn till vem som gynnas eller missgynnas av den. Flera sidor i kapitlet Lokaltidningen ska ha trevliga nyheter och hjälpa sin kommun handlar om detta som ledde fram till att Frilagt startade 2015.

Frilagt är också ett av exemplen på hyperlokala medier och journalistiskt entreprenörskap i boken Lokaljournalistik – Nära nyheter i en global värld som utkom för ett år sedan. Medieforskarna Gunnar Nygren och Carina Tenor ger där både praktiska yrkeskunskaper och sammanfattar de senaste årens omfattande forskning om lokal journalistik. Boken riktar sig till journaliststudenter, yrkesverksamma journalister och alla andra som är intresserade av de lokala mediernas betydelse för demokrati, identitet och tillhörighet.

Frilagts ekonomi fick ett uppsving under hösten och Jonathan Önell är nu visstidsanställd på deltid som researcher, reporter och för att utveckla tidningens layout. Ambitionen är att knyta ytterligare en granskande reporter till tidningen. Men ska det bli verklighet under 2022 måste det finansieras med ännu fler stödprenumeranter, sponsorer eller annonser. På sikt hoppas vi också bli berättigade till presstöd.

Stöd Frilagt, om du inte redan gör det, genom en stödprenumeration på förslagsvis 50 kronor per månad!

Gott Nytt År!

Berit Önell
Ansvarig utgivare

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se