torsjö live vers2

Stopp för smittspårning i hemtjänsten

Stopp för smittspårning i hemtjänsten

Sedan igår testas enbart vårdtagare och personal med symptom inom hemtjänst och hemsjukvård i Skåne. Izabella Wettermyr, biomedicinsk analytiker, förbereder prover med frågeställningar om covid-19. Foto: Region Skåne, Liselotte Österlind

Smittspårningen inom hemtjänst och hemsjukvård i Skåne upphörde på onsdagen. Region Skånes smittskyddsenhet meddelade då ansvariga i kommunerna att endast vårdtagare och personal med symptom i fortsättningen ska testas för covid-19. Förändringen kommer efter en tid med ökad smittspridning och otillräcklig testkapacitet i Skåne och innebär att man inte längre försöker bryta smittkedjor inom verksamheterna genom att testa personer som en smittad haft kontakt med. Det trots att smittskyddslagen föreskriver det och att direktiven varit sådana under hela pandemin hittills.

Smittspridningen har skenat i Sverige efter julhelgen, inte minst i Skåne och provtagningssystemen har haft svårt att klara anstormningen. Enligt Folkhälsomyndighetens statistik var 77 procent av de typade covidfallen i Skåne av den mer smittsamma varianten omikron under förra veckan. Allt fler så kallade genombrottsinfektioner, där vaccinerade smittats, rapporteras. Även asymptomatiska personer för smittan vidare.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun, blev överraskad av beslutet från Region Skånes Smittskydd som alltså kom på trettondedagsafton. Pågående smittspårning i hemtjänsten i Tyringe avbröts omedelbart efter dialog med vårdcentralen.

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun, tror att det kommer reaktioner på beslutet.

Birgitta Ljungbeck konstaterar att lagen föreskriver smittspårning. Hon skriver i ett mejl till Frilagt på torsdagen, trettondedagen: “Jag tror att vi alla blev lite tagna på sängen av denna vändning. Din reflektion kring huruvida det är lagligt behöver diskuteras mer och det kommer nog reaktioner på detta beslut. Covid klassas som en samhällsfarlig sjukdom och smittspårning ska ju enligt lagen ske. Jag har inget bra svar att ge dig just nu, jag får följa vidare hur diskussionerna fortskrider under morgondagen”.

Hon förklarar också att hon inte ser någon vinst med förändringen: “Det finns naturligtvis en ökad risk för att inte upptäcka asymtomatiska smittade med detta tillvägagångssättet. Så vad vinsten blir kan jag inte svara på, jag ser ingen vinst med det, men tror du får söka svar på den frågan från vårdhygien och regionen som har beslutat om detta”.

För att minska risken att vårdtagarna smittas av personal skärper Region Skåne samtidigt kraven på skyddsutrustning för personal i hemtjänst och hemsjukvård. Både munskydd och visir ska nu användas vid allt arbete i vårdtagarnas lägenheter, inte enbart patientnära. Denna skärpning trädde dock i kraft samtidigt som smittspårningen upphörde, vilket innebär att det blir ett glapp mellan den förebyggande effekten av skyddsutrustningen och den minskade testningen som den skulle kompensera för.

Birgitta Ljungbeck bekräftar också att de munskydd som rekommenderas är de enkla som inte skyddar bäraren mer än marginellt utan främst personer som denna möter. Personalen lär alltså bli utsatt för smittorisk både från eventuellt smittade vårdtagare och från kollegor i bilar vid dubbelbemanning och i gemensamma lokaler. De munskydd av modellerna FFP2 och FFP3 som skyddar personalen bättre ska fortfarande bara användas vid bekräftad smitta hos vårdtagare.

Frilagt har sökt Region Skånes och Folkhälsomyndighetens pressjourer för kommentarer till Region Skånes beslut. På Folkhälsomyndigheten svarar Pernilla Engström att ingen kan svara idag: “Tyvärr har ingen av våra experter möjlighet att svara under helgen”. Själv kan hon inte kommentera eftersom hon inte är myndighetens talesperson. Hon hänvisar istället till Region Skåne. Därför får vi i nuläget inte veta om Folkhälsomyndigheten initierat eller godkänt förändringen, varför i så fall, om den bedöms som laglig med mera.

Region Skåne har hittills inte svarat alls.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se