torsjö live vers2

Regionen kallar stoppad smittspårning förtydligande

Regionen kallar stoppad smittspårning förtydligande

Hemtjänstpersonalen kan smittas av kollegor i bilar eller personalutrymmen och av vårdtagare i deras bostäder, men den tidigare rutinen om smittspårning kring alla bekräftade covid-19-fall är nu borta. Region Skåne vill dock kalla förändringen för förtydligande. Foto: Lotta Persson

Region Skånes förnekar att smittspårningen inom hemtjänsten stoppats och kallar de nya direktiven för ett förtydligande. Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska, är kritisk och hoppas att regionen backar.

– Det är en rätt så stor ändring, jag kan inte tycka att det är ett förtydligande, säger hon.

Smittspridningen fortsätter att öka inom omsorgen i Hässleholm och krisledningsgruppen aktiverades därför på fredagen. Nationellt noterades nytt rekord med nära 24 000 nya smittade på onsdagen.

Frilagt har tagit del av dokumentet som Vårdhygien Skåne på onsdagen skickade ut till kommunerna om de nya rutinerna. Där konstateras att den omfattande smittspridningen i samhället medfört ett stort antal omfattande smittspårningar inom kommunal vård och omsorg. Därför införs nya rutiner för att förbygga smittspridning genom förstärkt skyddsutrustning inom hemtjänst och hemsjukvård med både munskydd och visir vid allt arbete i vårdtagarnas bostäder.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Smittspårningsrutinerna ändras så att enbart vårdtagare och personal med symptom rutinmässigt provtas. Det betyder i praktiken stopp för den generella smittspårningen, där alla som haft kontakt med en smittad person 48 timmar före provsvar också ska testas. På det sättet har flera smittade utan symptom upptäckts den senaste tiden, både bland vårdtagare och personal.

Vårdhygien Skåne skriver ordagrant: “Inom ordinärt boende genomförs framöver inte rutinmässig provtagning av symtomfria patienter/omsorgstagare och personal i smittspårning kring positiva fall. Inom SÄBO/korttid och LSS gruppbostad fortsätter smittspårning i enlighet med tidigare rutiner.”

Ansvariga vägrar svara

Efter Frilagts avslöjande på torsdagen om de nya rutinerna har ansvariga på Region Skånes smittskyddsenhet vägrat svara på våra frågor om varför ändringen införts, om den är laglig eftersom smittspårning enligt smittskyddslagen ska ske, vad Folkhälsomyndigheten säger om det och varför det var så bråttom att införa förändringen att pågående smittspårning avbröts innan motåtgärden, att höja nivån på skyddsutrustningen, hunnit få effekt.

Istället har vi via regionens pressjour fått mejl från biträdande smittskyddsläkare Eva Gustafsson. Först skickades generell information om smittspårning som var svar på en fråga som kommit från annat håll. Sedan kom ett förtydligande om de nya rutinerna där Eva Gustafsson förklarar att smittspårning fortfarande kan ske i vissa fall. Frågan är om adekvat skyddsutrustning använts: “Det är enbart när man är i möte med en person i dennes hem OCH man har vidtagit alla vårdhygieniska åtgärder som förhindrar smitta som man kan avstå smittspårning i det fallet”.

”En bedömning om risk för smittspridning”

Men så stod det alltså inte i direktivet som skickades ut till kommunerna. Eva Gustafssons förtydligande fortsätter: “Smittspårning upphör inte per automatik inom hemtjänsten. En bedömning om risken för smittspridning måste alltid göras. Därefter avgörs om det behövs provtagning eller ej”.

När det gäller äldreboenden och LSS-boenden görs en annan bedömning: “När många personer vistas i både egna och gemensamma lokaler är det mycket svårare att veta hur covid-19 kan ha spridit sig, när och vilka personer som har träffats. Då behöver man ofta provta många personer”.

Trots att Frilagt sökt ansvariga för en intervju under både torsdagen och hela fredagen, och trots att vi särskilt påtalat vikten av att vi, liksom de större medierna, behöver ställa följdfrågor på telefon, har ingen återkommit. Däremot lät Eva Gustafsson sig intervjuas i radio P4 Kristianstad där även Birgitta Ljungbeck medverkade.

Långa väntetider kan ha påverkat

Gilbert Tribo (L), ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd, hördes också i radion. Till Frilagt säger han att det blivit ett missförstånd.

Regionrådet Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, gissar att de långa väntetiderna på provsvar kan ha påverkat. Foto: Region Skåne/Bengt Flemark

– Smittskydd har beslutat att ändra smittspårningen, inte stoppa den, säger han.

Varför den ändrats vet han inte eftersom politiken inte varit inblandad.

– Absolut inte. Smittskydd är en självständig myndighet som fattar vilka beslut de vill, säger han.

Dock gissar han att den bristande nationella beredskapen för laboratoriekapaciteten vid ökad testning, som han håller Folkhälsomyndigheten ansvarig för, kan ha påverkat.

– Det tar fyra-fem dagar nu tyvärr att få provsvar. Det är inte så stor nytta med testerna om det tar för lång tid, säger han.

Folkhälsomyndighetens pressekreterare meddelade på fredagen att ingen expert hade tid att svara på Frilagts frågor och hänvisade till en presskonferens om en vecka. Frilagt har begärt ut eventuellt beslut om ändrade centrala direktiv för smittspårning.

Inte realistiskt bedöma varje fall

Birgitta Ljungbeck säger till Frilagt att det är Region Skånes smittskyddsläkare som har yttersta ansvaret för smittspårningen och att hon måste följa besluten, men säger vad hon tycker.

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hässleholms kommun, påpekar att det inte finns någon instruktion om läkarkontakt i varje enskilt fall.

Hon ser inte bedömningar i varje enskilt fall som realistiskt.

– Innan har vi vetat att i den och den situationen startar vi smittspårning. Det står ju inte heller att vi ska ha läkarkontakt i varje enskilt fall och det är inte hållbart för primärvården, säger hon.

Hon förklarar att hon inte kan kommunicera till sina medarbetare att det rör sig om ett förtydligande av direktiven eftersom det rör sig om en rätt stor förändring.

– Risken när vi inte kan upptäcka de asymptomatiska, som vi haft en och annan hela tiden, är att någon av dem sprider smittan vidare. Skyddsutrustningen är inte heller heltäckande, säger hon.

Asymptomatiska fall bland både personal och vårdtagare har upptäckts genom smittspårning de senaste dagarna. Hela 20 personer bland kommunens omsorgspersonal, de flesta inom olika hemtjänstområden i Hässleholm och Tyringe, och tre vårdtagare är just nu bekräftat smittade. På tre olika boenden finns ett fall av smitta bland personal. Det gäller Ehrenborg i Hässleholm och Nybohemmet och Lyckåsa i Bjärnum. På Lyckåsa finns också en smittad vårdtagare som dock testat positivt på sjukhus.

Nio smittade i Tyringes hemtjänstpersonal

Nio fall av smitta bland personal finns i Tyringes två hemtjänstområden där pågående smittspårning avbröts på grund av de nya direktiven.

Birgitta Ljungbeck tror att alla kommuner har samma problem med ökad smittspridning och att de nya direktiven därför kommer att skapa diskussion.

– Om vi nu får ännu mer smittspridning och fler och fler sjukskrivna blir det svårt. Det kan vara så att regionen backar om det kommer synpunkter från många kommuner, säger hon.

När omsorgsförvaltningens krisledningsgrupp samlades togs de nya rutinerna upp.

– Vi diskuterade även detta och vilka konsekvenser det kan få, berättar Birgitta Ljungbeck.

På måndag tillsätts på nytt de geografiska samordnarna för kransorterna enligt pandemiplanen. Syftet är att de olika områdena vid behov ska kunna hjälpas åt att lösa personalbrist om många blir sjukskrivna.

– Vi är inte där ännu, men vi vet inte vad som händer. Vi får se de närmaste veckorna, säger Birgitta Ljungbeck.

Berit Önell

Läs mer:

2021-01-06 Stopp för smittspårning i hemtjänsten

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se