torsjö live

Vill ha fritidsgårdar i alla orter för 4,4 miljoner

Vill ha fritidsgårdar i alla orter för 4,4 miljoner

Pengarna i budgeten räcker inte till fritidsgårdarna. Fritidsgårdar i de fyra större tätorter utanför Hässleholm som idag är utan skulle kosta 4 379 200 kronor. Men i årets budget finns bara en miljon kronor. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog på onsdagen därför att kultur- och fritidsnämndens budget utökas med 3 379 200 från 2023.

Hästveda är tillsammans med Sösdala de enda orterna utanför Hässleholm som idag har fritidsgård.

Idag är enbart fritidsgårdarna i Hästveda och Sösdala igång, förutom den mobila verksamheten. I budgeten för i år samt flerårsplanen 2022-2023 är endast en miljon kronor avsatt till utökad verksamhet, vilket bara lär räcka till ytterligare en fritidsgård.

Kultur- och fritidsnämnden har äskat pengar för att kunna öppna fritidsgårdar även i Tyringe, Vinslöv, Bjärnum och Vittsjö. Förvaltningschef Anders Rosengren förklarar i sin tjänsteskrivelse att ungdomarnas behov av mötesplatser med trygga vuxna idag är väsentligt större än tidigare. Han skriver: “Till viss del spelar en ökad närvaro av narkotika och kriminalitet en roll i detta men framför allt skapar sociala media ett tufft klimat för många unga”. Beloppet räcker inte till lokaler, avsikten är att befintliga kommunala lokaler ska användas.

Inför sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog ekonomiavdelningen avslag. Men Lena Wallentheim (S) föreslog att pengar skulle avsättas till alla fritidsgårdarna och fick stöd från Ulf Berggren (SD). Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) ville inte ge medel utöver budgeten till fritidsgårdarna. Frågan avgörs av kommunstyrelsen.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se