torsjö live

Hässlehem pausade arbetena – Fornlämning i fara

Hässlehem beslöt på måndagen att pausa markarbeten och trädfällning vid sin byggarbetsplats på Garnisonen. Efter att Frilagt avslöjat att kommunens beslut om bygglov överklagats till mark- och miljööverdomstolen vill bolagets vd Ola Richard få tid att analysera situationen. Han konstaterar att kommunen inte kontrollerat att allt var klart innan startbesked meddelades. Men bygglovschef Katarina Finyak […]

Bara provtagning vid symptom för skånsk hushållskontakt

Provtagning av symptomfria personer i Skåne har upphört. Från och med måndagen ska den som är så kallad hushållskontakt eller nära kontakt med någon som har covid-19 bara provta sig vid symptom. De nya reglerna gäller inte viss personal inom sjukvård och äldreomsorg. Som Frilagt avslöjat stoppade Region Skåne den 5 januari provtagning av patienter […]

Covid stängde två förskolor

Två förskolor i Hässleholms kommun är stängda hela veckan på grund av att en stor andel av personalen är smittad av covid-19 eller har symptom på misstänkt smitta. Det gäller Hattstugan i Bjärnum och Speldosan i Tormestorp. Kommunen meddelar på sin hemsida att bara vårdnadshavare med så kallade samhällsviktiga arbeten kan lämna sina barn på […]

Flexibelt synsätt på lagen

INSÄNDARE. I Frilagt kan man läsa hur Hässleholms kommun har gett startlov till bygge av flerfamiljshus på Garnisonen trots att det pågår en rättslig prövning av bygglovet. Av någon anledning var det tydligen viktigare för kommunen att bevilja startlov och påbörja bygget innan årsskiftet än att fastställa om bygglovet vunnit laga kraft. Men hanteringen förvånar […]