Flexibelt synsätt på lagen

INSÄNDARE. I Frilagt kan man läsa hur Hässleholms kommun har gett startlov till bygge av flerfamiljshus på Garnisonen trots att det pågår en rättslig prövning av bygglovet.

Av någon anledning var det tydligen viktigare för kommunen att bevilja startlov och påbörja bygget innan årsskiftet än att fastställa om bygglovet vunnit laga kraft. Men hanteringen förvånar föga.

Samtidigt ska man ta till sig signalpolitiken från Hässleholms kommuns sida. Givetvis måste det finnas utrymme för samma flexibla synsätt på lagar, regler och rättsväsende från kommunmedborgarnas sida som kommunen själv uppvisar. För det är väl inte olika måttstockar som gäller?

Håkan Spångberg

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com