Gruppen-3a-328x120

Bara provtagning vid symptom för skånsk hushållskontakt

Bara provtagning vid symptom för skånsk hushållskontakt

Om någon i familjen har bekräftad covid-19 behöver övriga inte längre testa sig mer än om de har symptom. Foto: Monne Ljungberg/Region Skåne

Provtagning av symptomfria personer i Skåne har upphört. Från och med måndagen ska den som är så kallad hushållskontakt eller nära kontakt med någon som har covid-19 bara provta sig vid symptom. De nya reglerna gäller inte viss personal inom sjukvård och äldreomsorg.

Som Frilagt avslöjat stoppade Region Skåne den 5 januari provtagning av patienter och personal utan symptom inom hemtjänst och hemsjukvård. Ansvariga ville då inte medge att smittspårning bland sköra äldre upphört utan kallade de nya rutinerna för “ett förtydligande”, trots att dokumentet tydligt och klart sa att enbart personer med symptom skulle testas. Folkhälsomyndigheten ville inte svara på Frilagts frågor, men hänvisade till dokument som visserligen ger regionerna stora möjligheter till egna bedömningar, men också betonar vikten av testning och smittspårning just inom äldreomsorgen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nu utvidgar Region Skåne denna strategi för provtagning till att gälla befolkningen i allmänhet och hävdar att den ändrats i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten sanktionerade på fredagen att regionerna gör ytterligare prioriteringar i testningen för covid-19, i linje med Region Skånes beslut på måndagen. Men det kallas inte rekommendationer utan stöd vid eventuella prioriteringar och får bara användas under en övergångsperiod. Anledningen till beslutet är bristande test- och smittspårningskapacitet i regionerna och att smittspridningen är mycket omfattande och befaras fortsätta öka kraftigt de närmaste veckorna.

Folkhälsomyndigheten skriver: “Under en övergångsperiod kan regionerna ge lägre prioritet åt testning av symtomfria personer, exempelvis när någon i hushållet har covid-19. Dock ska alla som bor tillsammans med någon som har covid-19 stanna hemma enligt förhållningsreglerna och vara uppmärksamma på symtom”.

Folkhälsomyndigheten medger att regionerna prioriterar vid behov under en övergångstid.

Sedan den 13 januari behöver symptomfria personer som varit på resa inte heller testa sig efter hemkomst: “Det är inte längre motiverat, med tanke på den omfattande spridningen av omikronvarianten i Sverige”.

Folkhälsomyndigheten betonar dock fortfarande vikten av testning av äldre: “För att skydda sköra personer i sjukvård och äldreomsorg, där smittspridning riskerar att får allvarliga konsekvenser, behöver resurserna användas där de gör störst skillnad om de under en period skulle vara otillräckliga”.

Det som ska prioriteras är testning med så kallad medicinsk indikation, det vill säga när läkare bedömer att en coviddiagnos har betydelse för en patients fortsatta vård och behandling, samt testning av personer inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Smittspårning kan också prioriteras inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Den som är hushållskontakt till någon med covid-19 ska vara hemma i sju dagar räknat från den dag personen insjuknade. Tidigare gällde provtagningsdatum.

Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne. Foto: Region Skåne, Bengt Flemark

Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander säger i måndagens pressmeddelande: “Provtagningsresurserna måste prioriteras till de situationer där de gör störst skillnad. När man inte kan provta sig i tid bromsas samhället upp och möjligheten att komma tillbaka i arbete och skola försenas”.

Enligt pressmeddelandet gäller oförändrad provtagning av patienter och personal i vård och omsorg både med och utan symptom. Vård- och omsorgspersonal ska även fortsatt provta sig som symptomfria hushållskontakter och nära kontakter. Sedan en tid är dock viss sjukvårdspersonal i Skåne undantagen från denna regel, liksom i flera andra regioner. Motiveringen är den höga sjukfrånvaron på sjukhusen. Personalen måste vara vaccinerad, symptomfri och testa sig inför varje arbetspass. Upplägget har fått viss kritik av Läkarförbundet.

Frilagt har sökt Eva Melander för en kommentar.

Berit Önell

Läs mer:

2022-01-06 Stopp för smittspårning i hemtjänsten

2022-01-07 Regionen kallar stoppad smittspårning förtydligande

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se